HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Debrecen, 1804. január 22.

Barátom! Az estve jött hírtelen egy levelem Váradról, hogy azon Munkám, mellynek titulussa: Dorottya, vagy a’ Dámák’ Diadalma a’ Farsangon, Furtsa Vitézi Versezet IV Könyvben már a sajtó alól kiszabadúlt. Holnap reggel röktön megyek értte, hogy a’ kurta farsangból ki [ne] maradjon. Ne vedd rossz neven, ha kéntelen lévén kevésből álló pénzetskémet öszvetsinálni, emlékeztetlek azon 3 Rfra, a’ mellyet kártyázás’ kedvéért tőlem kértél vala. – Kűldöm a’ Conservateurt,*
Conservateur: nem tudjuk, mire utal e megnevezés.
az Eschenburgot,*
Egész életében használt kézikönyvét legutóbb 1803 februárjában, márciusában kérte kölcsön Kazinczytól, illetve Nagy Gábortól.
a’ Kótát,*
Kóta: érthetjük ezalatt esetleg verseinek Bécsben kiadott kottás kiadását, de valószínűbbnek látszik, hogy kölcsönkért kották másolás utáni visszaküldéséről van szó, ugyanis folytatni akarta a Muzsikális Gyűjteményt, erre készült a kották gyűjtésével, mint az a Kazinczynak* és Nagy Gábornak* írott korabeli leveleiből is kiderül.
a’ páltzát. – Tselekedd velem a’ szívességet, és add ide útamra a’ Szekfű szín prémes süvegedet, azt a’ 4-szegletűt, mellyet úgy sem szoktál magad hordozni. Ha haza jövök: első leszel, a’ kinek Exempláromból kedveskedem. A’ munka felette tréfás, és lármát fog tsinálni: az árra 1 Rf. Ha feljössz Váradra, megtalálsz az Akademia mellett Német Utsza’ szegeletén a’ Sándor házban, Exhortator Takáts Károly Úrnál, vagy pedig a’ Typo[gr]aphiában. Magam sietvén és sokfelé kapkodván, meg nem látogathatlak.