HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – [?Deáki Istvánnak]
Debrecen, 1803 január közepe-február közepe

Márton Jósef Úrnak Magyar és Német Lexiconja, már a’ Sajtó alatt vagyon: mikorra kerűl ki, bizonyosan nem tudhatni, de, hogy sokára nem halad, reménylhetni. – A’ Debretzeni Ifjúság eránt való különös hajlandóságából jelenti általam, hogy noha a’ Praenumeratió’ ideje már régen eltőlt, ’s az Előre fizetőknek száma is haladván az 1300-at, már praenumeransok nélkűl is végre hajthatna egy olly költséges Munkának Kiadását a’ mellynek árkusa 34 Rftért nyomtatódik, sőt a’ mi több, a’ munkának az árra tsaknem haladja a’ praenumerationalis taxát: mégis abban az egynéhány Exemplárban való veszteségét, a’ mire a’ Debretzeni Tanúló Ifjúság praenumerálni kíván, nem sajnálja ezen Anyaoskoláért, ’s a’ Német Nyelv tanúlásának itt lejendő könnyebbítéséért feláldozni. A’ Munka terjed 57 árkusra, és mintegy három annyi lesz, mint az eddig kézbe forgott oskolai Lexiconja.
A’ kiknek tehát a’ Munkát megszerezni kedvek vagyon: ne sajnálják a’ praenumeralni való Taxát ~ 2 f. 00 Xrt Contrascriba Uramnál Szeredai 4 óráig*
Szereda 4 óráig: az időmeghatározás rövid, egy héten belüli terminusra utal, mert nincs megadva, melyik szerdáig kell a pénzt letenni.
letenni. Az úgy nevezett Ladenpreis, vagyis köz árra a’ Lexiconnak, azoknak tudniillik a’ kik nem praenumeráltak harmadfél annyi lesz, ~ 5. f. 00 Xr. Ne sajnálják azokkal is, a’ kik a’ Városon laknak, ezt a’ Tudósítást az említett ideig közölni.
A’ kik a’ nevezett Lexiconnak Plánumát eléggé nem esmérik, olvashatnak felőle a’ Márton Úr’ Tudósításában,*
Márton Úr Tudósítása: Márton Józsefnek a szótárát beharangozó önálló kiadványáról van szó (vö. Mikó, 1986, 103. l.).
mellyet Bétsben nyomtattatott ki, és Contrascriba Uramtól a’ megolvasásra kikérhetni.

Ne sajnálja az Úr ezt a’ Publicatiót leíratni, és elhordoztatni; a’ pénz nem jut eszembe, pótolja ki az Úr.
Csokonay
mk.