nemelÿ

[MargL. 195/10]
koporsoyahoz · de megnem <geg> gÿogÿvla ez azzonÿallat · hanem az ev vra hagÿa evtet nemelÿ apacchaknal auagy zeztraknal ezen zÿgetben · kyk lakoznak vala ez clastromnak mellette
[MargL. 146/11]
karban allana az ablacnal · kÿn nezettetÿk cristusnak zent teste · es mÿkoron latot volna nemelÿ azzonÿallatot · olÿ jgen neuolÿasvl kevzvenÿel meg verettet · es meg suguroltat · vgÿ
[MargL. 156/1]
es ez azzonyallatot egessegben eleue mutatak byzonsagval ·: ·-- iħs · maria · margaretha Esmeg vala nemelÿ azzonÿallat · kÿ es korsagos vala · es ev vala vpor neveu tÿztelendev embernek felesege · es
[MargL. 127/1]
az ev nehez betegsegenek korsaganak okaert ·: · ) iħs · maria · margareta ·: · ) Esmeeg oluastatnak nemelÿ choda tetelek · kÿket tevn zent margÿt azzon · meeg ez gÿarlo velagban elveen · Egÿ
[MargL. 184/21]
Ezek levnek vr zuletetÿ vtan Ezer · keet zaz · hetvenkeet eztendevben ·: ) Jt kezdetÿk nemelÿ choda tetel · mÿkeppen zent margyt azzon Alexander neue vrat meg zabadehta az tevmlevchnek
[MargL. 143/18]
meg monda az fratereknek es egyeb nagj sok embereknek · Ezenkeppen el mene ·: · ) Esmeeg kezdetnek nemelÿ choda tetelek kyket tevn vr isten ez zent zvznek erdeme mya · Mert az <k> ev koporsoyanal
[MargL. 165/1]
eztendeveben · Annak vtanna az papa kevuetynek es · meg mutatak az gyermevkevth ·: · ) Esmeeg kezdetnek nemelÿ chodalatos dolgok zent margÿt azzonrol ·: · Vala nemelÿ jegbelÿ evrsebet nevev lean ·
[MargL. 160/11]
egy fÿaert · Tahat jme mÿkoron az nap fel kevlt volna · eleÿben juuenek ez hazÿ atÿanak Nemelÿ emberek · kÿk mondak hog az ev fÿa meg eleuenvdet · Mÿkoron ez hazÿ atÿa hallotta volna
[MargL. 151/8]
mendeneknek nÿlvan kÿ hyrdeteek ez meg gyogehtasnak Jo tetelet ·: · Amen ·: · iħs ) Esmeeg vala nemelÿ evzvegÿ azzonyallatnak leanÿa kÿnek vala neue neste · hogkÿ az ev zemeÿnek
[MargL. 137/3]
choda tetel oluastatÿk ez zent zvzrevl · Egÿ jdevben az provincialis frater marcellus · nemelÿ fraterekkel be iuve ez clastromban · zent margÿt azzonnak es az egÿeb sororoknak vigaztalasa ·
[MargL. 43/3]
kyrel byzonsagot tevttenek az jdev beli sororok · Mykoron egÿ jdevben zent margit azzon · Nemelÿ fraterektevl es sororoktvl · kÿk keues byzonsagot vettek volt az kemen eletrevl · Erre
[MargL. 134/8]
es erdeme mÿa · nagÿ halat adanak az vr istennek ·: · · ) Esmeeg oluastatÿk egÿ pelda nemelÿ fraternek meg gyogyvlasarol ez keppen ·: · ) ( ·:-- ( Vala egÿ frater predicator zerzetbelÿ ·
[MargL. 142/13]
Esmeeg egÿ pelda oluastatÿk egy betegrevl kÿt zent margÿt azzon meg gyogehta ·: · ) Vala nemelÿ frater · hogkÿ <ka> lakozÿk vala az ispytaly hazban · es ez vala tyztessegbely · es vala
[MargL. 161/22]
koporsoÿan · kÿt faragtanak feÿer maruan kevbevl ·: · · Esmeeg kezdetÿk maas pelda esmeeg nemelÿ halotnak fel tamaztasarol · Vala egÿ ember pesten · es ennek vala egÿetlen egÿ fÿa ·
[MargL. 176/1]
istennek es zent margÿt azzonnak betellyesseytek az ev zarandoksagokat nagy eneklessel · Esmeeg nemelÿ iffÿv neeg eztendeÿg gevtretevt vala ezen korsagal · mert mÿndennapon haromzer auagy z
[MargL. 181/13]
volna ez bodog azzonnak clastromat · es meg ayandokozta volna kevlemb kevlemb erevksegevkkel · zerze nemelÿ jambor vÿtezt kynek vala neue karolÿ · es lakozyk vala obudan · es vala bela kyral kepeben
[MargL. 177/23]
esenek ez kyralnak eletÿrevl · ot alnak vala magerorzagnak fev jobbagÿ es nemesy · es nemelÿ jambor zerzetevs fraterevk Ot vala anna azzon nemetÿ hercheknek felesege · melÿ anna azzon vala
[MargL. 165/4]
az gyermevkevth ·: · ) Esmeeg kezdetnek nemelÿ chodalatos dolgok zent margÿt azzonrol ·: · Vala nemelÿ jegbelÿ evrsebet nevev lean · kÿnek mÿkoron az ev vra · el ment volna mezze valo vtra · ez
[MargL. 179/19]
akoron · Tahat az zent margÿt azzon velomat feketeÿt nagy hamarsagal el kevlde ersebet azzon nemelÿ ket fraterektevl predicator zerzetbelÿektevl · Azert veue ez herchekne azzon anna azzon lazlo
[MargL. 117/10]
mÿkoron volna ebedkoron az aztalnal az egÿeb sororokal · mÿnd az tellÿes ebededchaka nemelÿ maas soror ellen gyvlevsegnek haborussagnak bozzuallasnak gondolatyt gondola · Ez sorornak
[MargL. 176/9]
jut volna az koporsohoz · es jllette volna az ev velomat legottan meg gÿogÿvla · Esmeeg nemelÿ mÿklos neveu embert · mykoron eztendeÿg gevtretevt volna negyed napi hydeg lelessel · vgÿ
[MargL. 187/15]
kyrevl byzonsagot tevn evnen maga alexander vr az papa kevuety elevt · dyakÿ nyelveen ·: · ) Vala nemelÿ nagÿ nemessegev ember · ky mondatÿk vala mÿhalfÿ jacabnak · es vala nÿtraÿ
[MargL. 173/15]
volna az ev velomat · mynden korsagabol meg gÿogÿvla es vevn tevkelletevs egessegevt ·: · ) Vala nemelÿ nemes ember · kÿnek vala neue kaataÿ petrit · Mykoron ez nemes ember fekevt volna kevlemb
[MargL. 185/1]
mÿkeppen zent margyt azzon Alexander neue vrat meg zabadehta az tevmlevchnek fenekebevl · vala nemelÿ nemes vr · alexander nevev · es jar vala mageri kÿraltvl siciliaÿ kÿralhoz kevuetsegben · Ez
[MargL. 157/1]
sok embereknek jelen voltara · kÿk ez dolgot lattak es hallottak ·: · bÿzonual ·:-- Jt kezdetnek nemelÿ peldak · hog mÿ keppen az vr isten · zent margyt azzonnak erdeme mÿa halottakat tamaztoth
[MargL. 172/15]
meg bÿzonehta alkolmas tanokkal ez beteg az papa kevuetÿ elevt bÿzonsaggal ·: · ·- Vala nemelÿ penitencia tarto azzonÿallat eztergamot · es ez vala tyztelendev azzon · az ev tyztendev voltaert
[MargL. 151/22]
azzonnak koporsoÿahoz · Erdemle vennÿ zemenek velagossagot ez zegen vak lean ·: · ) Vala nemelÿ penitencia tarto kÿnek vala neue evlse · es vala nemet · Ez nÿolc eztendeÿg zevnetlen
[MargL. 190/16]
leueen · halat adanak vr istennek es zent margyt azzonnak · nagy bekesseggel haza menenek · ) vala nemelÿ tÿzta nemessegev ember kynek vala neue Ampudinus · es vala var mege ispannÿa · ez nemes vr meg
[MargL. 157/6]
zent margyt azzonnak erdeme mÿa halottakat tamaztoth fel · eletre ·: ·-- iħs · · · · Vala nemelÿ tÿztelendev hazÿ atÿa · budanak mellette fel hevuizet · kynek vala neue boch · Ez hazÿ
[MargL. 149/9]
segedelmeet esedevzeseet es vgÿan ottan · legottan vevn tevkelletevs egesseget ·: · · Vala nemelÿ vak hazÿ atÿa · hog ky nagÿ sok jdeÿg valo faydalmal zemenek velagossagat el veztevtte
[MargL. 152/24]
keet zaaz · hetven harom eztendevben · es el mene az ev hazaÿaban · nagy evrevmmel ·: · ·- Vala nemelÿ zabo vacÿnak varasaban · kynek vala neue benedevk · Ez zabo eztendeÿg auagÿ touab
[MargL. 168/19]
tennÿ az mÿ zarandoksagonkat · es jduezleny kevzevnnÿ zent margÿt azzont · Ezeket halvan nemelÿ zerzetes emberek · az ev aytatossaganak ellene valokat tanalchoznak vala nekÿ · es mÿkeppen
[MargL. 145/21]
) amen iħs · Esmeeg mas pelda zent margÿt azzonnak choda tetelerevl ez keppen ·: Vala nemelÿ zvz apaccha ez chastromban · es ev vala nemes kÿralÿ gevkerbevl tamaduan · ev vala bela

Előfordulások száma: 33


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.