Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


156/1 Esmeg vala nemelÿ azzonÿallat  · kÿ

*Simili modo vesana uxor Opor1, viri honesti ligata et clausa seorsum custodiebatur. Emissoque [a] marito suo et amicis voto peregrinationis ad sepulcrum virginis eiusque meritis infirmam commendantes sanitatem plenam mulieri vesanae obtinuerunt et in eo, quod aliorum fide et devotione et votis mulier mente alienata et quod per invocationem meritorum sanctae virginis Margaretae restituta est sanitati, et in fide et sanctorum Dei invocationibus tam in his, quam in aliis Dei beneficio per merita virginis Margaretae praestitis praesentes ipsi, qui viderunt, et plures, qui audierunt, plurimum sunt ad aedificationem confortati. Nam antea quam plures sanctorum patrocinia fide pariter et devotione infirmi satis attestabant.

*LV 41. c.

156/2 es korsagos vala  · es ev vala vpor
156/3 neveu tÿztelendev embernek felesege  ·
156/4 es tartatÿk vala kevlen maganak
156/5 be rekeztetveen  · az ev nagÿ nehez
156/6 korsagaert  · ffogadast tevn ez azzon
156/7 nak ev vra es baratÿ  · hog ha az
156/8 vr isten  · zent margÿt azzonnak er
156/9 deme mÿa  · ez azzont meg gÿogehta
156/10 naÿa  · tahat zarandoksagot tenne
156/11 nek zent margÿt azzonnak kopor
156/12 soÿahoz  · Mÿkoron ez fogadast meg
156/13 tevtteek volna  · es aÿanlottak volna
156/14 ez azzonyallatot zent margÿt azzon
156/15 nak erdemeben  · nÿerenek evnekÿ
156/16 tellÿes egesseget  · Ez dologban kedeg
156/17 sok emberek meg erevseÿtetenek
156/18 lelkÿ epevletre  · hog ez elmeyetevl
156/19 el jdegenyvlt azzonÿallat  · auagÿ
156/20 balgatak azzonÿallat  · egÿeb em
156/21 bereknek hÿtÿvel  · aÿtatossagaual  ·
156/22 es fogadasÿval  · az elevbÿ egessege
156/23 meg adatot  · nagÿ sok embereknek
156/24 jelen voltara  · kÿk ez dolgot lattak
156/25 es hallottak  · :  · bÿzonual  · : - -
 

12: (kopor)soÿahoz: a második o-t utólag toldotta be a másoló egy kihúzott betű fölé

 

2: korsagos: tág értelmű szóval fordítja a lat. vesana ’tébolyodott’ szót – 7–10: hog ... meg gyogÿehtanaÿa: itt betoldás, a fordulatra korábban ld. 154/10–5 – 19–20: auagÿ balgatak azzonÿallat: az előtte lévő szószerinti fordítás értelmezése – 19: azzonÿallat (... az ... egessege meg adatot): a szóról a -nak rag hiányzik; vagy másolói hiba vagy gépies fordítás okozhatta (vö. mulier ... restituta est sanitati)

156/1–25: Az Upor/Opor feleségének gyógyulástörténete, amelyet a LV egyetlen, igeneves szerkezetekkel zsúfolt mondatban ad elő, a magyar legendában tagoltabb formában, egyfelől kihagyásokkal, másfelől az előadást gördülékenyebbé tevő kisebb betoldásokkal jelenik meg. (A fogadalom tárgyát a kompilátor általában szerette kifejteni.)

Vö. még Lovas 1916: 327; 1939: 313; továbbá Deák 2005: 439.

 

1 Ez a névalak lehetett az általános (ld. Fehértói 2004: 603: Opor, Opoor alatt), szemben a magyar legendában levő formával.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.