Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


160/1 syralmas kevnyergesevkkel  · es az meg

precibus lacrimosis funus et animam pueri orationibus sororis Margaretae commendavit. Qui cum ad domum propriam, facta oblatione et oratione ad sepulcrum virginis Margaretae completa, lugens pro unico filio orto iam sole remearet1, occurrentes sibi recepit personas, quae ipso ad sepulcrum existente ipsum puerum dixerunt revixisse. Quod cum pater ad portam curiae suae audiens cucurrisset et puerum suscitatum vidisset, excipiens eundem brachiis suis et complectens2 cum gratiarum actione, tota cum familia et vicinia comitante ante horam tertiam vivum et sanatum Domino obtulit ad sepulcrum nulla plaga vel livore apparente in eodem.

LV 42. c.

160/2 holt gyermeket  · es az gÿermek<..>nek lelkeet
160/3 ayanla zent margyt azzonnak esedevze
160/4 seben es erdemeben  · Azert mÿkoron ez
160/5 gÿermeknek atÿa betellÿesehtette volna
160/6 az aldozatokat es jmadsagokat az kopor
160/7 sonal  · es meg terne az ev tulaÿdon ha
160/8 zahoz  · sÿrvan ev egÿgÿetlen egy fÿaert  ·
160/9 Tahat jme mÿkoron az nap fel kevlt
160/10 volna  · eleÿben juuenek ez hazÿ atÿanak
160/11 Nemelÿ emberek  · kÿk mondak hog az
160/12 ev fÿa meg eleuenvdet  · Mÿkoron ez
160/13 hazÿ atÿa hallotta volna es latotta vol
160/14 na hog az ev fÿa fel tamadot  · veueen
160/15 az ev fÿat karÿaÿ kevzÿben  · es meg
160/16 chokolvan evtet hala adasokkal  · es
160/17 mÿnd ev tellÿes haza nepeuel  · es mÿ
160/18 nden zomzedÿval zanto ebed elevt  ·
160/19 ez gÿermeket eleuenen  · es mendenes
160/20 tevl meg gÿogÿvltat esmeg meg
160/21 terueen hozak zent margÿt azzonnak
160/22 koporsoÿahoz es meg mutatak men
160/23 deneknek  · es nem vala ev raÿta sem
160/24 mynemev seb  · sem serelm  · hogky an
160/25 nak elevtte mendenestevl fogua el
 

13: latotta: idegen kéz áthúzta a to betűket

 

18: zanto ebed elevt: a LV egyházi, kolostori terminusával szemben a történet szereplőihez illő népi megjelölés – 24: semmynemev seb · sem serelm: a fordítás kifejezőbb a LV-beli szókapcsolatnál, alliterációja erőteljesebben utal a fiú sértetlen voltára

1 A forrásban talán lehetett helyhatározói kiegészítése, vö. TössiL. LXX.: Do kehrt er wider hain.

 

2 A megcsókolván részletnek (160/15–16) talán szintén lehetett forrásbeli megfelelője, vö. TössiL. LXX: nam es bald vff sin armen vnd vmb fieng es vnd kust es.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.