Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


143/1 margÿt azzonnak  · es bÿzeek az ev zent

Deo et meritis virginis sororis Margaretae se totum cum multis lacrimis commendavit statimque completa sui recommendatione, particula diei transacta de lecto aegritudinis suae et a quartana et a genuum dolorosa contractione omnino liberatus surrexit et ad sepulcrum dictae virginis veniens cum multa devotione et humilitate humi prostratus gratias egit, ut decebat, remque gestam fratribus et aliis quam pluribus vir honestus et fide dignus enarravit.

LV 31. c.

143/2 erdemeben  · tellÿesseggel nagÿ syralmak
143/3 kal ayanla ev magat zent margÿt
143/4 azzonnak  · legottan hog ez aÿanlast
143/5 el vegeze es az napnak egÿ reze el
143/6 mulvan  · ez beteg az ev betegsegenek
143/7 agÿabol  · es az negÿed napÿ hydeg
143/8 lelesbevl  · es az ev teerdeÿnek meg
143/9 sugurulasabol  · mendenestevl fogua
143/10 meg za[ba]duluan fel kele  · Es zent
143/11 margÿt azzonnak koporsoyahoz juue  ·
143/12 nagy aytatossaggal es alazatossagal
143/13 fevldre le teryezkevduen halat ada
143/14 ez zent zvznek  · Es ez dolgot meg
143/15 monda az fratereknek es egyeb nagj
143/16 sok embereknek  · Ezenkeppen el mene  · :  · )
143/17      
143/18 Esmeeg kezdetnek nemelÿ choda tete    
143/19 lek kyket tevn vr isten ez zent zvznek
143/20 erdeme mya  · Mert az <k> ev koporsoya
143/21 nal vakoknak latasok meg adatot  ·
143/22 santaknak jarasok  · chonkaknak
143/23 kezek meg adatot  · es egÿeb sok
143/24 kevlembkevlemb korsagbelyeknek
143/25 meg gyogyvlas adatot  · :  ·  · )
 

10: za[ba]duluan: a papír a betűk középvonalában lyukas 16: A másoló ezen a lapon idáig erősen szétfolyó fekete tintával írt, a tinta a másik oldalra is átüt. Ezért ez és a következő oldal nehezebben olvasható.

 

1: bÿzeek ... ayanla: a fiducia igével való fordítása lazítja a forrásbeli szerkezetek tömörségét – 16: Ezenkeppen el mene: a csodaelmondást többször zárja le hasonló sztereotip fordulat, vö. pl. 141/20; 147/22; 149/22; 152/21 stb; itt forrás nélküli betoldás.

143/18–25: tagoló cím; forrását nem ismerjük. Bibliai kifejezések felhasználásával fogalmazott bevezetés a következő csodatételekhez. Vö. Mt. 11, 5: caeci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur. A LV s nyomában a magyar legenda a továbbiakban nagyjából e rend szerint adja elő a csodákat. Újabb címet a magyar szövegben (157) a halottak feltámasztásáról szóló csodák kapnak.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.