Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


117/1 Esmeeg olvastatnak chudalatos peldak

 

 

117/2 zent margÿt azzonrol  · Azrol hog ev
117/3 meg esmeri vala zuueknek gondolatÿt  ·
117/4      
117/5 Vala egÿ soror ez clastromban  · hog

*Quaedam etiam altera virgo sanctimonialis eiusdem per omnia conditionis1 ad prandium in conventu cum aliis sororibus residens2 per totum prandium adversus aliam sororem indignata multa, quae pacis non erant,3 cogitavit. Quam ipsa post prandium4 completis gratiarum actionibus ad se vocans, quid per totum prandium cogitavit, requisivit. At illa dissimulans: „Comedebam,” inquit „et de cibo cogitabam.”

*LV 25. c.

117/6 kÿ vala ieles nemes nemzetbevl ta
117/7 maduan  · Ez soror mÿkoron volna
117/8 ebedkoron az aztalnal az egÿeb soro
117/9 rokal  · mÿnd az tellÿes ebededchaka
117/10 nemelÿ maas soror ellen gyvlev
117/11 segnek haborussagnak bozzuallas
117/12 nak gondolatyt gondola  · Ez so
117/13 rornak azert az ev gondolatyt  ·
117/14 zent margÿt mÿnd meg esmere
117/15 istenÿ engedetbevl  · Mykoron az
117/16 sororok fel kevltenek volna  · az
117/17 aztaltvl  · es meg montak volna
117/18 az hala adast  · zent margÿt az
117/19 zon hozza hyva ez sorort  · es meg
117/20 kerde hog myt gondolt volna
117/21 az aztalnal  · Ez soror kedeg nem
117/22 akara neky meg mondanÿ  ·
117/23 hanem monda neky  · Eezem
117/24 vala az aztalnal  · es az etekrevl
117/25 gondolkodom vala  · Tahat zent
 

1–3: címszerű témamegjelölés, szerkesztői szöveg a gondolatolvasó csodák jellemző narratív fordulatával: meg esmeri vala zuueknek gondolatÿt (vö. 115/25, 118/1–2) – 6: kÿ vala … tamaduan: a fordítás a LV általános fogalmazású visszautalása helyett variálva megismétli a 114/21–2. sort 12–5: Ez sorornak … istenÿ engedetbevl: szerkesztői szöveg, vö. a 3. sor jz.-ét – 16: fel kevltenek volna: igeivel fordítja a névszói kifejezést (post prandium), vö. még 119/12 – 17–8: meg montak volna az hala adast: a kolostori beszélt nyelv fordulata lehet (vö. complere ’elvégez’), ld. még 119/17–8

1–3. sor: cím forrás nélkül.

 

117/1–118/19: A LV 25. fejezete és nyomában a magyar legenda sem nevezi meg a gyűlölködő sorort. A történet szerepel a jegyzőkönyvben is, az érintett Katerina cantrix, a 28. tanú (Inqu. 256) vallomásában. A legendaszerző a vallomástevők felsorolásában nála utal (222) erre a történetre, ami jelzi, hogy főszereplőjét azonosította. Nevét itt feltehetően a példa szempontjából nem volt érdekes említeni. Az érzések részletezése a magyar legendában (117/10–2) mégis lehet a vallomás hatása (ld. 3. jz.).

Vö. még Lovas 1916: 317; . 1939: 174–5; továbbá Deák 2005: 451.

 

1 Ti. mint az előző történet főszereplője.

 

2 Az asztalnál (117/8) szóhoz vö. J. V. XII. 2: da dy sasz mit andern swestern ob tysch. (Esetleg párhuzamos anyanyelvi szóhasználat is lehet a LV prandium szavával szemben?)

 

3 Vö. Inqu. 256: Quodam tempore habui malam voluntatem et iram contra quamdam meam sororem, et cum essemeus in refectorio in prandio, cogitabam, quomodo possem facere vel dicere sibi iniuriam.

 

4 Az asztalnál (117/21) szóhoz vö. J. V. XII. 2: fragt sy waz sie ob tysch gedacht hat. Vö. a 2. jz.-et.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.