A Magyar Museumban fordított szerzők

Anakreón
ANACREONBÓL VALÓ FORDITTÁSOK. (Ráday Gedeon )

ANAKREONNAK XIXd. ÉNEKE: Η‘ γη μελεινα πινει. Kassán, Octob. 11dik 1788. (Kazinczy Ferenc)

ANAKREONNAK XXXIII. DALJA. Σν μεν ϕιλη χελιδων. (Kazinczy Ferenc)

Batsányi János
SCIPIÓ ÁLMA. (Kreskay Imre)

Christian Adolf Overbeck
A’ RÓZSÁHOZ. OWERBECK’ ÉNEKE UTÁNN. (Szentjóbi Szabó László)

Christian Fürchtegott Gellert
KÉT ÉNEK GELLERTBÜL FORDITVA, UGYAN AZON VERS NEMÉVEL, A’ MELLYBEN Ő IRTA. (Ráday Gedeon)

Christoph Martin Wieland
BESZÉLLGETÉS. (Batsányi János)

BESZÉLLGETÉS. (Batsányi János)

Cristoph Martin Wieland
WIELAND’ AGATHONNYÁNAK UTÓLSO KÖNYVÉBŐL 30dik Decembr. 1778. (Orczy Lőrinc)

Edward Young
YOUNG’ ELSŐ ÉJTSZAKÁJÁNAK KEZDETE. Szorossan az Ánglus szerint. (Kazinczy Ferenc)

Flaccus Quintus Horatius
EGGY HAJÓRA. Horátius’ XIV. Ódája szerint. (Kazinczy Ferenc)

EGY HAJÓHOZ. (Virág Benedek)

HORATIUS’ IXdik ÓDÁJA A’ IIIdik KÖNYVBŐL. (Ráday Gedeon)

HORÁTZ’ Xdik ÉNEKE A’ II-dik KÖNYVBŐL. (Földi János)

UGYAN AZON ÓDÁJA HORÁTIUSNAK, szorossan az ő vers mértékéhez kötve. (Ráday Gedeon)

François de Salignac de la Mothe Fénelon
TELEMAKUS. (Virág Benedek)

Friedrich Gottlieb Klopstock
DAS ANSCHAUN GOTTES. AUS KLOPSTOCKS ODEN (Kazinczy Ferenc)

PORTIA. A’ MESSZIADE VIIdik KÖNYVÉBŐL. V. 264–496. (Kazinczy Ferenc)

PÉLDÁK. A’ Klopstok’ Messziásának munkában lévő fordításából. (Kazinczy Ferenc)

Friedrich Leopold von Stolberg
AZ EST-HAJNALHOZ. Kassán, Octob. 28d. 1787. (Kazinczy Ferenc)

Gaius Valerius Catullus
JULISKA. Katullus LXVIIdik Verse’ követésére. (Földi János)

[KOPORSÓ-KŐRE. LESBIÁHOZ. ’s a’ t.] (Aranka György)

Jacques Vaničre
PÉLDA A’ MEG-JOBBÍTTOTT MAGYAR VANIERBŐL. A’ PARASZTI MAJORSÁGRÓL. (Baróti Szabó Dávid)

Jean-Jacques Rousseau
TÖREDÉKEK, R… MUNKÁJIBÓL. (Szentjóbi Szabó László)

Johann Georg Jacobi
KLÓRIS. (Jacobi utánn.) (Batsányi János)

MEZEI DAL. (Ráday Gedeon)

Johann Georg Sulzer
A’ MUZSIKÁRÓL. (Lasd: Sulzers allg. Theor. d. s. K. Art. Mus.) (Verseghy Ferenc)

A’ MUZSIKÁRÓL. (Lásd: Sulzers Allg. Theor. Art. Musick.) (Verseghy Ferenc)

A’ SZÉP MESTERSÉGEKNEK RÖVID TÖRTÉNETEI. (Lásd: SULZER. Allg. Theor. Art. Künste.) (Verseghy Ferenc)

A’ SZÉP MESTERSÉGEKRŐL. (Lásd: Sulzers Allgem Theorie. Art. Künste.) (Verseghy Ferenc)

Johann Jakob Engel
AZ ANTIPÁROSI BARLANG (Verseghy Ferenc)

John Milton
MILTON’ EL-VESZTETT PARADITSOM-ából, melly a’ Deák ki-adás szerént hat Énekbe foglaltatott, egynehány példa. (Baróti Szabó Dávid)

Naso Publius Ovidius
OVIDIUS’ KESERVEI. Az Első Könyvből az Első Alagya. (Döme Károly)

PENELOPÉNEK ULISZSZESHEZ ÍROTT LEVELE OVIDIUSBÓL. (Dayka Gábor)

Osszián
MÉLTÓSÁGOS BÁRÓ ORCZY LŐRINTZ GENERÁLIS ÚRHOZ. (Batsányi János)

OSKÁR’ HALÁLA. Próbára fordíttatott darab, OSZSZIÁNBÓL. (Batsányi János)

OSSZIÁN. (Batsányi János)

Pietro Antonio Trapassi Metastasio
SCIPIÓ ÁLMA. (Kreskay Imre)

Salomon Gessner
AZ ÉJTSZAKA. GESZNERBŐL (Kazinczy Ferenc)

Copyright © 2011-2024 HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
Copyright © 2011-2024 Debreceni Egyetemi Kiadó