holt

[MargL. 163/21]
Mÿkoron ez jmadsagokat es fogadasokat el vegeztek volna · Jme kezdenek ez gyermeknek ev meg holt fagÿot testenek ereÿ lassa lassan meg eleuenÿvlnÿ · es az napnak felkeletÿ koron ·
[MargL. 140/12]
keetsegbel esueen az ev meg gÿogÿvlasarol · monda · Mÿkoron az en atÿam kÿ regen meg holt fel tamad · akoron gÿogÿhvlz te meg ez korsagbol · Ez betek meeg es · kerÿ vala evket hog el
[MargL. 114/1]
az soror margaretanak bela kÿral leanÿanak · ky huz napoknak elevtte holt meg · felele az meg holt frater · Az soror margareta bela kÿralnak leanÿa fel mene menÿorzagban · es ev vala meg
[MargL. 158/23]
halalaert · anÿaÿ zorgalmatossagal tapogatÿa vala ev fyanak nyelveet · melyet ez ez meg holt gyermek meg zorehtvan tart vala ev fogay zevzet · veerben be keuerevdueen · melÿ gyermeket
[MargL. 160/2]
es evtte aÿtatos kenyergeseket vr istennek es zvz marianak syralmas kevnyergesevkkel · es az meg holt gyermeket · es az gÿermek<..>nek lelkeet ayanla zent margyt azzonnak esedevzeseben es erdemeben
[MargL. 161/12]
kÿk tudakozast tevnek zent margÿt azzonnak zentsegerevl · Azert ezek levnek tanoÿ ez meg holt gyermeknek fel tamadasarol · Ez felyvl meg mondot gyermeknek fel tamadasarol valo choda tetele
[MargL. 163/7]
Tahat az nagÿ sÿrasoknak ordehtasoknak kevzette · ez gÿermeknek zuleÿ · az meg holt gÿermeket aÿalak zent margÿt azzonnak erdemeben · es fogadast tevnek hog ha az vr isten
[MargL. 163/11]
erdemeben · es fogadast tevnek hog ha az vr isten zent margÿt azzonnak erdeme mÿa · ez meg holt gÿermeket meg eleuenehtÿ · es az ev anÿat kÿ evtet meg nÿomta vala · ez rettenetevs
[MargL. 162/20]
reuasaual · es meg jÿedenek nagÿ felelmel · Ez gÿermeknek ev zuleÿ kedeg veueek ez meg holt gÿermekevt · es teveek az haznak kevzepÿre az zen melle · es ev magokat sÿratgÿak
[MargL. 161/1]
semmynemev seb · sem serelm · hogky annak elevtte mendenestevl fogua el tevretevt vala · Ez meg holt gÿermeket [..] kÿ zent margÿt azzonnak erdeme mÿa fel tamadot vala · nÿluan meg
[MargL. 114/1]
Mÿnt vagÿon dolga az soror margaretanak bela kÿral leanÿanak · ky huz napoknak elevtte holt meg · felele az meg holt frater · Az soror margareta bela kÿralnak leanÿa fel mene
[MargL. 37/22]
az sororok kevzzevl meg hal vala · tahat ez zent zvz mynd addeg el nem megyen vala az meg holt sorornak testetevl mÿgnem el temettetÿk vala · Hanem ot az hol testnel jmadkozÿk vala · es
[MargL. 93/17]
levn · Mert mÿkoron egÿ soror meg holt · es zent margÿt azzon volna az infirmariaban az meg holt sorornal · monda az ev mesterenek · En zerelmes anÿam en lezek elsev az soror vtan kÿ meg halok ·
[MargL. 110/14]
Es azon keppen lele · mÿkeppen az azzon monta vala · hog zombaton eÿel elev tÿkzokoron holt vala meg · es jmmar <meg> el temetteek vala ez zent zvzet · kÿt latvan ez nemes ember · jgen
[MargL. 109/9]
erdemet · <Melÿ> <azzon> Mert vgÿan azon eÿel · melÿ eÿel zent margÿt azzon meg holt vala · egÿ nemevnemev nemes azzonÿallatnak lelevkben chudalatos keppen meg mutattatek · zent
[MargL. 159/3]
gyermeket mÿkoron az ev zuleÿ az ev hazokban le tevtek volna · hogkÿ mendenestevl meg holt vala · meg hydegedet vala · es elev lelektvl mendenestevl meg foztatot vala Ez gyermeknek ev
[MargL. 177/10]
ev fÿa ·: · · iħs Mykoron zent margyt azzonnak halala vtan · es bela kÿral halala vtan meg holt volna bela kÿral fÿa istvan kÿral · es orzaglana istvan kÿral fÿa · iffyv lazlo
[MargL. 122/12]
vegtelen voltat · es mÿkoron jmmaran ez felÿvl meg mondot gergelÿ papa es · meg holt volna es ennek vtanna levt volna jnnocencius papa · Ez jnnocencius papa · paranchola az ev
[MargL. 230/8]
azzonnak zentsegerevl · eztergamy fylep ersek ez keppen · Mÿkoron zent margyt azzô meg holt volna · es eztergamy fylep ersek meg hallotta volna ez zent zvznek magerÿ kÿralnak
[MargL. 120/11]
dolog vala harom eztendeuel zent margÿt azzonnak halala elevt · Azert mykoron zent margÿt meg holt volna · es fenleneek choda tetelevkel · jstuan kyral jdeeben · Ez istuan kÿral · kÿ vala ez zent
[MargL. 100/18]
vtanna levn magerorzagban provincialis jllÿen zozatot halla veternyenek vtanna · Az baran meg holt  · Ennek fevlevtte meg jzenek eztergamÿ fÿlep erseknek es egÿeb egÿ hazÿ
[MargL. 74/1]
zent estyn veternyenek elevtte · le esek zent margÿt azzon · es lattatÿk vala mÿkeppen holt  · es mÿnd addeg ezenkeppen levn · mÿg ez felÿvl meg mondot soror ez secrestÿeres
[MargL. 93/15]
ev testenek meg fesleseet kevzellennÿ · kÿ azonkeppen levn · Mert mÿkoron egÿ soror meg holt  · es zent margÿt azzon volna az infirmariaban az meg holt sorornal · monda az ev mesterenek · En
[MargL. 17/19]
capaban · az nagÿ hÿdegsegben · vgy hog mÿndenestevl fogua meg kekevl vala mÿkeppen holt  · Ezen keppen leletyk vala meg gÿakorta az sororoktvl · az zent kerezt oltara elevt az karban ·

Előfordulások száma: 24


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.