Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


140/1 margÿt azzonnak nagÿ choda teteleet  ·

ad sepulcrum virginis sororis Margaretae, quam defunctam1 procul satis positus audierat, matris, fratris et aliorum sibi attinentium, ut deferretur, auxilium imploravit dicens eis: „Si sepulcrum Dei famulae, virginis Margeretae tetigero, ab ista passione sanari me spero.” Ad quem mater desperans: „Quando pater meus” inquit „olim mortuus resurrexerit, tunc et tu poteris esse sanus.” Quo nihilominus instante ad sepulcrum dictae virginis eundem semel et secundo perducunt, ubi his verbis confitebatur et orabat: „Credo te, domina mea virgo Margareta, filia domini nostri regis Belae, quae ab infantia tua domino Iesu Christo, contempta parentum tuorum et huius saeculi gloria, in humilitate2 servivisti, tantorum esse meritorum

LV 30. c.

140/2 kezde kevnÿergenÿ az ev annÿanak  ·
140/3 atÿafÿaÿnak  · es egÿeb rokonsagÿnak  ·
140/4 hog evtet el vinneek zent margÿt az
140/5 zonnak koporsoÿahoz  · monduan  · Ha
140/6 en tapaztalandom istennek leanÿanak
140/7 zvz zent margÿt azzonnak koporsoÿat  ·
140/8 hÿzem remellem hog ez nagÿ keenbol
140/9 meg gÿogÿvlok  · kÿnek az ev anÿa
140/10 keetsegbel esueen az ev meg gÿogÿvla
140/11 sarol  · monda  · Mÿkoron az en atÿam
140/12 kÿ regen meg holt fel tamad  · akoron
140/13 gÿogÿhvlz te meg ez korsagbol  · Ez betek
140/14 meeg es  · kerÿ vala evket hog el hoznaÿak  ·
140/15 Mykoron el hoztak volna ez beteget az
140/16 koporsohoz egÿzer es  · keetzer es  · Ez jgÿk
140/17 kel kezde ez beteg jmadkoznÿ monduan  ·
140/18 Hÿzlek tegedet en [.] azzonyom zvz zent
140/19 margÿt azzon  · en vramnak bela
140/20 kÿralnak leanÿa  · hogkÿ te gÿermek
140/21 seggettevl fogua  · meg vtalvan az te
140/22 kÿralÿ zuleÿdet  · es ez velagÿ orzagod
140/23 <dat> nak dÿchevsegeet  · zolgaltal az
140/24 vr iesusnak nagÿ alazatossagal  ·
140/25 hog teneked annÿe nagÿ erdemed
 

18: [.]: a szókezdő betűn a tinta elmosódott, valószínűleg ezért újrakezdte a szót a másoló

 

8: hÿzem remellem: a lat. spero kettős fordítása; az emfatikus kettőzés részben a LV-beli beszéd rímes díszítésének reflexiója lehet – 10: az ev meg gÿogÿvlasarol; 13: ez korsagbol: a vonzatkeret kitöltése – 16: Ez jgÿkkel: a lat. verbum szót egyházi értelemben fordítja, noha itt nem abban szerepel

1 A magyar legenda itt nem Margit halálát, hanem csodatételeit említi; ami a szövegkörnyezetben logikus, de valószínűleg a forrásában is szerepelhetett, vö. TössiL. LX: Do diser arm siech hort sagen von den grossen zaichen die bÿ dem grab beschachent der hailigen S. Margreten, do kam er in als grosse zů versicht ... Vnd bat ... sin můtter vnd sin brůder... A BolK. szövegváltozatát látjuk viszont J. V.-nél (XIII. 1): da der hört daz Sanct Margareth abgegangen waz, da kom er... A két mozzanat együttes említésére vö. LMa. II. 51: Mulieribus publice referentibus audivit, quod Sancta Margareta ... de mundo migraverat et quod deus ad illius invocationem multa miracula faciebat.

 

2 A magyar legenda „nagy” jelzőjéhez (141/25) hasonlókat a származéklegendák párhuzamos helyein is találunk, de ilyenek egymástól függetlenül, közös forrás nélkül is megjelenhetnek a szövegben, vö. J. V. XIII. 1: in tyffer demutikait gedinet hast; TössiL. LX: hast din leben vertriben jn grosser dem×tikait.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.