Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


158/1 gyermeknek vezedelmerevl az ev zu

de eius periculo prorumpentes in fletum cum totam commovissent viciniam, quidam cum ligonibus fossoriis et aliis instrumentis tam ferreis, quam ligneis ad hoc aptis per magnos labores et per multam horam lapidum et terrae ac caementi mole remota puerum extraxerunt ita attritum et compressum, quod nulla in membris eius et ossibus integritas appareret, sicque mater pueri prae nimio dolore pro unici filii morte materna sollicitudine attrectavit, linguamque extra buccas dentibus constrictam puer defunctus habebat sanguine cruentatam.

LV 42. c.

158/2 leÿ esenek nagÿ sÿralmra  · de mÿ
158/3 koron ez gÿermeknek zuleÿ fel jn
158/4 dehtottak volna mynden ev atÿok
158/5 fyaÿt  · es zomzedÿt  · Nemelÿek as
158/6 sak valakÿ ez gyermeket kapak
158/7 kal  · nemelÿek asokkal  · es egÿeb ez
158/8 kevzekkel  · vas es fa zerzamokkal  ·
158/9 kÿk ez dologra alkolmasok valanak  ·
158/10 nagysok mukaual  · nagysok jdeÿg
158/11 len  · az fevldnek  · kevnek  · es meznek
158/12 terhet nehesseget el veueen  · az gÿer
158/13 meket ky vonak  · ky oly jgen meg
158/14 tevrettetevt es el nyomottatot va
158/15 la  · hog semmÿnemev egesseg ev
158/16 tagÿban es tetemÿben nem vala
158/17 ky megnem tevrettevt vala  ·
158/18 Ez gyermeknek kedeg ev anÿa  · az
158/19 nagÿ banatnak mÿatta  · mykep
158/20 pen anÿa az ev egÿetlenegÿ fÿanak
158/21 halalaert  · anÿaÿ zorgalmatossa
158/22 gal tapogatÿa vala ev fyanak
158/23 nyelveet  · melyet ez ez meg holt gyermek meg
158/24 zorehtvan tart vala ev fogay zev
158/25 zet  · veerben be keuerevdueen  ·
 

2: sÿralmra: későbbi kéz betoldásának látszó kis o betű fölül az -lm- betűk  között  – 5: fyaÿt: tévesen kezdett betűt javított a másoló t-re – 23: ez meg holt: a másoló betoldása a lap alján, jellel utalva a helyére –  24: zevzet: a szókezdő z-t idegen kéz k-ra javította

 

4–5: ev atÿok fyaÿt: a betoldáshoz talán hozzájárulhatott, hogy a rokonokat és szomszédokat többször említi együtt a LV ebben a történetben is (ld. a 159/18, 160/16. sort és forrását) – 12: terhet nehesseget: szinonimák párosítása a lat. mole kettős megfeleléseként – 16: tagÿban …tetemÿben: az alliteráció a fordítással önként adódik 21–2: tapogatÿa vala ... nyelveet: a fordító tévesen vonta hozzá az attrectavit igéhez a linguam tárgyat; az ige tárgya a szövegből odaérthető fiú, a részlet értelme: ’anyai aggodalommal tapogatta meg a fiút, a halott fiú nyelve pedig, amelyet fogaival kivülre szorított a száján, vérben ázott’.

 

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.