Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


37/1 ez zent zvz vele evzve siratya vala

{ipsa virgo Margaretha plangebat cum ea}, et dicebat: „Deus vellet, ut hoc venisset mihi et non tibi.”

{S.Stephana,
Inqu. 12. t. (209)}

S. Elisabeth,
Inqu. 32. t. (266)

37/2 es vigaztalya vala evket monduan  ·
37/3 Akarta volna az vr isten zeretev
37/4 Atyamfya  · hog jnkab ennekevm
37/5 tevrtent volna ez  · hognem teneked
37/6 Ha kedeg vala mel soror meg be

*Item dixit: „Quando eram ita infirma, quod non poteram dicere horas meas, ista sancta Margaretha horas dicebat pro me.”

 

 

                                                **Item dixit, quod

* S. Margaretha,
Inqu. 29. (258)
37/7 tegevlt  · es zolosmayat megnem
37/8 mondhagya vala  · tahat ev el
37/9 megyen vala az beteghez  · es meg
37/10 mongya vala az zolosmat az be
37/11 teg elevt  · Eÿel fel kel vala es vgÿ
37/12 halgatÿa vala ha valamely soror

si aliquando audiebat aliquam de sororibus lamentari de nocte, tunc ipsa virgo Margaretha statim surgebat et ibat ad eam et dicebat ei: „Soror mea, quid habes? Vis tu aliquid?” et calefaciebat quandoque vinum, et quandoque pannum ad ponendum super dolorem ...

** S. Margaretha,
Inqu. 6. t. (190)
37/13 nÿeg vala  · es hozza megyen vala
37/14 meg kerdezy vala  · Nemelyeknek
37/15 bort heveht vala  · nemelyeknek
37/16 ruhat melegeht vala  · es oda
37/17 tezy vala  · hol az betegnek faydal
37/18 ma vala  · Ha kedeg valamelÿ
37/19 az sororok kevzzevl meg hal va

*Item dixit, quod quando aliqua de sororibus moriebatur, et portabatur in choro ecclesiae, ipsa sancta Margaretha stabat in officiis cum lacrimis et orationibus [cum] magna devotione, plus

*S. Margaretha,
Inqu. 29. t. (257)
37/20 la  · tahat ez zent zvz mynd addeg
37/21 el nem megyen vala az meg
37/22 holt sorornak testetevl mÿgnem
37/23 el temettetÿk vala  · Hanem ot
37/24 az hol testnel jmadkozÿk vala  · es
37/25 olÿ jgen sÿratÿa vala  · nagÿoban
 

7: (be)tegevlt: a szó végi t pirossal betoldva – 24: hol testnel: a szóközbe későbbi kéz írta be a hiányzó t betűt

11: (az beteg) elevt: a pro ‘előtt; -ért, helyett’ elöljárónak a forrásban inkább a ‘helyett’ jelentéséről van szó

*A tanúval történt esetet a kompilátor általánosítja.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.