Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


162/1 az embernek ev felesege  · az ev kezÿ muka

in lecto parentum et sinu matris suae, uxoris eiusdem Nicholai evigilante matre mortuus apparuit.1 Nam cum ipsa post peculiares domus suae labores et tempeste noctis silentio infantem parvulum vix novem mensium secum collocasset in lecto, a sopore somni excitata ipsum infantem mortuum repperit et exstinctum, toto iam corpore gelidatum2. Quem ut mortuum funer[e]o luctu plangens mater virum suum seorsum quiescentem et filiam propriam, matremfamilias sub eodem tecto dormientem totamque domus suae familiam et vicinos proximos suo eiulatu commovit, in unoque stupore percussi parentes, defuncto in medio domus circa focum posito3, proprii filii morte interemptores seipsos deplorabant. Nam huiusmodi circa parvulos improvidentia

LV 43. c.

162/2 ÿa vtan meg faraduan ev agÿaban
162/3 le fekevt volna  · es ev kevsded fÿat ev evle
162/4 ben helheztette volna  · kÿnek aleg vala
162/5 kÿlenc holnapÿa  · Mÿkoron ez azzonÿ
162/6 allat ev almabol fel serkent volna  · lele
162/7 az gyermekevt meg holtnak  · es mÿnd
162/8 ev tellÿes testeben meg hydegvltnek
162/9 es meg fagÿotnak  · mert telÿ jdevben va
162/10 la  · Melÿet mÿkoron az keserues anÿa  ·
162/11 mÿkeppen meg holtat sÿratnaÿa  · Az ev
162/12 vrat hogkÿ kevlen evmaganak nÿvgo
162/13 zÿk vala  · es az ev tulaÿdon leanÿat  ·
162/14 az ev anÿat  · zolgalo leanÿt  · kÿk azon
162/15 hazban aloznak vala  · es mÿnd ev tel
162/16 lÿes haza <nepeuel> nepeet  · zomzedÿt  ·
162/17 rokonsagÿt meg jndehta az ev nagÿ
162/18 reuasaual  · es meg jÿedenek nagÿ
162/19 felelmel  · Ez gÿermeknek ev zuleÿ kedeg
162/20 veueek ez meg holt gÿermekevt  · es te
162/21 veek az haznak kevzepÿre az zen mel
162/22 le  · es ev magokat sÿratgÿak vala
162/23 lennÿ  · ev fÿoknak gÿlkosanak  · mert
162/24 mykoron valamelÿ  · zuleknek hozzÿa
162/25 latatlansaganak mÿatta  · valamelÿ
 

1: kezÿ mukaÿa: kétkezi, házi munka (peculiares domus labores) – 2: meg faraduan: a kiegészítés az előbbi természetes velejárója – 8–9: meg hydegvltnek es meg fagÿotnak: a lat. gelidatum kettős megfelelői10: keserues: a fordító egyszerűsít – 17: rokonsagÿt: a lat. proximos főnévi értelmezéséből; a LV-ban az inkább jelző: vicinos proximos ’a közeli szomszédokat’ – 20–1: veueek ... es teveek: egy cselekvés (posito) két mozzanatra bontása a fordításkor

1 A fő témát, hogy a fiú halottnak mutatkozott, a magyar legenda nem bocsájtja előre, hanem időrendi mozzanatok szerint tagolva vezeti elő, ezért is van szüksége igei betoldásokra. (A fenti jelölések így csak szómegfeleléseket tükröznek.)

 

2 A magyar legenda ide betoldja a LV-ban később (vö. a 163/3. és a 163/24. sort és forrását) említett hideg időt (9–10. sor), s úgy tűnik, mintha ez okozta volna a fiú halálát. Így némileg ellentmondásba kerül a 163/12. sorban megjelölt valódi okkal, hogy ti. az anyja nyomta agyon (vö. Lovas: 1939: 287).

 

3 A cselekvés két mozzanatra tagolása esetleg meglehetett a forrásban is, vö. TössiL. LXXI: Vnd nament jr todes kind vnd laitend es en mitten jn das hus.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.