Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


159/1 melÿ gyermeket mÿkoron az ev zuleÿ

Quem cum omnino extinctum, infrigidatum et vitali spiritu penitus privatum in domo parentes et vicini posuissent, inter voces luctuosas Dei misericordiam per meritum Margaritae virginis coeperunt invocare dicentes: „Domina nostra, Margareta virgo, rogamus tua merita, resuscita nobis filium nostrum unicum, animarum et corporum nostrorum solatium! Scimus et scimus, quia per merita tua hanc misericordiam nobis potes patrare.” Cognatis et vicinis hoc idem conclamantibus, pater vero completo matutinali officio sanctimonialium de insula Gloriosae Virginis, puero in domo inter suos mortuo relicto cum cereo et oblatione cucurrit ad sepulcrum sororis virginis Margaretae et fusis ad Deum et ad eius genetricem, Gloriosissimam Virginem

LV 42. c.

159/2 az ev hazokban le tevtek volna  ·
159/3 hogkÿ mendenestevl meg holt vala  ·
159/4 meg hydegedet vala  · es elev lelek
159/5 tvl mendenestevl meg foztatot vala
159/6 Ez gyermeknek ev zvleÿ  · az sÿral
159/7 mas zozatoknak kevzette  · kezdeek
159/8 hÿnÿa istennek irgalmassagat  ·
159/9 zent margÿt azzonnak erdeme mÿa  ·
159/10 monduan  · Mÿ azzonÿonk zvz zent
159/11 margÿt azzon  · kerevnk tegedet hog
159/12 az te erdemednek mÿatta  · tamaz
159/13 zad fel az mÿ fÿonkat  · mÿ lelkevnk
159/14 nek es testevnknek egyetlenegÿ vi
159/15 gaztalasaat  · mert tugÿvk hog
159/16 ez irgalmassagot meg nyerhetevd
159/17 mynekevnk az te erdemeydnek mÿ
159/18 atta  · Az ev rokonsagy kedeg es zom
159/19 zedÿ  · vgyan ezen kenyergeseket
159/20 kÿalgÿak vala  · Ez gyermeknek es
159/21 ev atÿa  · futameek zent margÿt
159/22 azzonnak koporsoyahoz zevuetnek
159/23 kel es aldozattal veternyenek vtan
159/24 na  · es evtte aÿtatos kenyergeseket
159/25 vr istennek es zvz marianak
 

15: (vi)gaztalasaat: a papiron levő folt miatt olvashatatlanná vált betűket idegen kéz átírta, a magas pontból kettőspontot alakított – 19: kenyergeseket: a g-t egy tévesen írt k-ra írta rá a másoló – 24: evtte: a szóvégi e-t idegen kéz utólag kihúzta s a 25 sor végére betoldotta a tevn szót

 

14–5: egyetlenegÿ vigaztalasat: a fordítás a rímmel kiemelt latin tagokat (unicum ... solatium) vonja egy szerkezetbe – 24: kenyergeseket: a magyar legenda kétszer fordítja le a precibus szót: előbb mint a fusis-szal alkotott ablativus absolutusi szerkezet tárgyát („könyörgéseket”), majd mint módhatározót („könyörgésekkel”) – 25: zvz marianak: a forrásbeli választékosabb helyett a fordító a közkeletűbb megnevezéssel él

 

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.