Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


110/1 es ezt monda  · bevneteknek bochana

»Venia indigetis peccatorum, ad meum festinetis venire sepulcrum, et ibi a Deo misericordiam accipietis.«” Tunc ille die illa tota, scilicet dominica sustinens dissimulavit. Tandem scire volens veritatem ad locum claustri equitavit et, ut illa dixerat, eodem die, scilicet sabbati, incipiente prima noctis vigilia eam defunctam et nunc primo sepultam invenit dicentisque veritatem admiratus fratribus omnia seriatim enarravit.

LV 19. [5] c.

110/2 tÿaual zvkesek vattok bochanatra
110/3 sÿessetevk  · juÿetevk az en koporsom
110/4 hoz  · es ot az en koporsomnal vr isten
110/5 <ne> tevl irgalmassagot nÿertevk  ·
110/6 Tahat ez nemes ember halvan eze
110/7 ket  · mÿnd nap estÿg el halogata  ·
110/8 hog ez dolognak vegere menne  · de
110/9 maga akara ez dolognak vegere
110/10 mennÿ  · fel evle loua hatara  · es ju
110/11 ve ez clastromhoz  · Es azon keppen lele  ·
110/12 mÿkeppen az azzon monta vala  ·
110/13 hog zombaton eÿel elev tÿkzokoron
110/14 holt vala meg  · es jmmar <meg>
110/15 el temetteek vala ez zent zvzet  ·
110/16 kÿt latvan ez nemes ember  · jgen
110/17 chudalkozeek ez dolgon es meg mon
110/18 da az fraterevknek  · dychirven az
110/19 vr istent  · es ez zent zvzet  · Amen iħs  · )
110/20      
110/21 Jt olvastatÿk egÿ pelda zent margÿt  

 

110/22 azzonnak aureolayarvl  · auagÿ
110/23 aran kozoruyarvl ky evneky adatot
110/24 vala az vr istentvl az ev tyztasa
110/25 gos zvzesegeert  · :  · · · ·
 

4: az en koporsomnal: feltehetőleg a ritmustól motivált betoldás, a forrásbeli rímes-ritmikus díszítés reflexiójaként – 9–10: ez dolognak vegere mennÿ: a forrásbeli kifejezésnél szemléletesebb fordítás 10: fel evle … es juve: képszerű fordítás az equitavit ige jelentésének két mozzanatra bontásával – 13: elev tÿkzokoron: a forrásbeli kifejezésnél szemléletesebb fordítás – 16: latvan ... chudalkozeek: részletező előadásmód

110/21–25: Címszerű bevezető a következő példához; forrás nélküli.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.