Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


17/1 Monda ez zent zvz  · zent margit azzon  ·

et ipsa dicebat: „Commenda corpus tuum et animam tuam Domino, et semper cor habeas ad ipsum ita, quod neque mors, neque alia creatura1 retrahat te de amore Dei”.

S. Catharina,
Inqu. 28. t. (254.)
17/2 ez soror kat’inanak  · Aÿanlÿad az te
17/3 testedet  · es lelkedet az vr istennek  ·
17/4 es legÿen az te zvued mÿndenkoron
17/5 az vr istennel  · auagÿ az vr istenhez  ·
17/6 vgÿ hog sem halal  · sem egÿeb ook
17/7 tegedet megne vonÿon az istennek
17/8 zerelmetevl  · Oly ÿgen edessen jmad
17/9 kozÿk vala az zent zvz mÿnden

 

*... dixit quod in magno frigore, quando aliae sorores erant ad calefaciendum2 se, ipsa stabat in orationibus suis.

 

 

 

 

 

**... dixit, quod quadam die Veneris in adventu stabat in tunica et in scapulario ante crucifixum, qui erat in choro ecclesiae quodam loco, ubi consueverat stare in orationibus et ... sic fuit ... inventa in dicto loco, et erat ita mutata in facie propter frigus, quasi esset mortua.

 

*S. Catherina,
Inqu. 33. t. (268.)

17/10 jdevben  · hog akar melÿ ÿgen hÿ
17/11 deg jdev volt  · mÿkoron egÿeb
17/12 sororok istenÿ zolgalat vtan
17/13 mentenek magokat meg me
17/14 legehtenÿ zobaba  · Ez zent margit
17/15 azzon meg marad vala az kar
17/16 ban chak egÿ kentesben auagÿ
17/17 capaban  · az nagÿ hÿdegsegben  · **S. Sabina,
Inqu. 10. t (204.)
17/18 vgy hog mÿndenestevl fogua
17/19 meg kekevl vala mÿkeppen holt  ·
17/20 Ezen keppen leletyk vala meg gÿa
17/21 korta az sororoktvl  · az zent kerezt
17/22 oltara elevt az karban  · mert
17/23 zent margÿt azzon jgen zeret    
17/24 vala jmadkoznÿ az zent kerezt    
17/25 oltara elevt  · Mÿert az jdevben    
 

1: zent: a másoló az aktuális szóköz fölé toldotta be, helyére utaló jel nélkül

 

5: vr istennel • auagÿ az vr istenhez: az ad prepozició két jelentésével (’-nál,-nél’; ’-hoz, -hez, höz’) képzett párosítás – 19: meg kekevl vala: szemléletes fordítás (mutata ... propter frigus)

8–10: forrás nélkül; összekötő szöveg a források közötti átvezetésre: szerkesztői betoldás

 

1 A magyar szöveg alapján elképzelhető, hogy a forrásban a causa szó állt, de erre nincs bizonyíték.
 

2 A magyar legendában betoldott „szoba” feltehetőleg a tálaló helyiségre vonatkozhat, ahonnan a fűtőkamrába levezető lépcső indult (vö. középkori lat. stuba ‚fűtőház’). A kolostor fűtött helyisége egyébként a refectorium volt. A kolostorban levő fűtőapparátusról ld. FEUERNÉ 1963.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.