Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


109/1 es halalanak vtanna sok keppen  ·

 

*Nec defuerunt statim divinae virtutis opera eius meritum declarantia. Nam ipsa nocte transitus sui mulieri cuidam boni testimonii in distantia a loco claustri miliaribus XXVI vel XXX eius transitus in spiritu est ostensus. Quae diluculo surgens dominum domus, virum honestum et nobilem accersivit dicens: „Nostis, me numquam audisse dominam Margaretam, filiam regis sanctimonialem, quam sciatis ista nocte esse defunctam. Nam vidi eam cum gloria1 transferri in caelum et ista mihi dixit:

 

 

*LV 19. [5] c.

109/2 Sem megnem fogÿatkozanak az
109/3 istenÿ erevnek mÿelkevdetÿ  · Ez zent
109/4 zvznek halalanak jdeÿen  · Mely istenÿ
109/5 erevnek mÿelkevdetÿ  · ky jelentÿk
109/6 vala ez zent zvznek  · zent margÿt
109/7 azzonnak erdemet  · <Melÿ> <azzon>
109/8 Mert vgÿan azon eÿel  · melÿ eÿel
109/9 zent margÿt azzon meg holt vala  ·
109/10 egÿ nemevnemev nemes azzonÿallat
109/11 nak lelevkben chudalatos keppen meg
109/12 mutattatek  · zent margÿt azzonnak
109/13 halala  · Melÿ nemes azzon lakÿk vala
109/14 ez clastromtvl huzonhat auagy har
109/15 mÿc meer fevlden  · Ez nemes
109/16 azzon jgen reggel fel kele  · es mene
109/17 az ev vrahoz  · ky es tÿztelendev nemes
109/18 ember vala  · es monda az ev vranak  ·
109/19 jol tudod azt  · hog en soha nem lattam
109/20 az margyt azzont bela kÿralnak
109/21 leanÿat az apacchat  · kÿt bÿzonval
109/22 tugÿ ez eÿel meg holtnak lennÿ  ·
109/23 Mert en latam ez eÿel <k.> lelevkben  ·
109/24 nagÿ dÿchevsegel menyorzagban fel
109/25 vinnÿ evtet  · es ev ennekem zola
 

11: keppen: a k-n valamiféle javítás nyomai 15: meer: esetleg a másoló későbbi betoldása, ti. nagy köz van a következő szóig, s a leírt szó betűmérete is egy árnyalattal kisebb a környezetéénél – 23: <k.>: a második betűnek csak a fele van meg – 25: vinnÿ: az utolsó két betűn idegen kéz nyomai

 

7: <Melÿ azzon>: a másoló valószínűleg a megszokott séma szerint leírta a vonatkozó névmás és a visszautaló szó kapcsolatát, majd a hibát észrevéve a helyes szöveggel folytatta – 10: nemes: itt erkölcsi értelemben (boni testimonii) – 23: ez eÿel <k.> lelevkben: a betoldás a körülmények megismétlése a szövegkörnyezet alapján (vö. 11. és 22. sor) – 25: zola es … monda: bibliautánzó stílusú variálva ismétlés, magyar szövegalkotótól (a párhuzamos legendahelyeken nincs)

II/1: 109/2–114/7: Margit halála idején történt csodák  (miracula tempore mortis)

 

A 109/2–7 sorok a LV finom átvezetése (Margit halálának leírásától) a következő négy látomástörténethez, amelyek Margit életszentségének a halálakor megnyilvánuló jeleit mutatják fel. Ezzel a magyar legenda a LV – 102. kódexlapon megszakított – 19. fejezetét folytatja, és a négy történet előadásában követi a LV szövegét.

 

109/2–110/19: Egy nemesasszony csodás álmának elbeszélését a LV rímes mondattagokkal vezeti be, ritmusával is kiemelkedik Margit költött beszéde (110/1–5), amelyben sírja látogatására buzdítja a bűnbocsánatra vágyókat; a megfelelő magyar legendaszövegben szintén érzékelhető bizonyos ritmus.

Vö. még Lovas 1916: 315; Uő: 1939: 239–40; továbbá Deák 2005: 453.

 

1 A forrásban talán benne lehetett a jelző (magna) is. Vö J. V. XI: mit groszer glori; TössiL. LIII: mit grosser g×nlichi.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.