Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


114/1 elevtte holt meg  · felele az meg holt

spatio erat defuncta. Respondit ille: „Ascendit” − inquit − „vestita veste deaurata circumdata varietate.”1

LV 22. c.

114/2 frater  · Az soror margareta bela
114/3 kÿralnak leanÿa fel mene menÿor
114/4 zagban  · es ev vala meg evltevz
114/5 tetveen nagÿ zeepsegev kevlemb
114/6 kevlemb zynev aranyas ruhaban  ·
114/7 Ezenkeppen ez latas el enezeek  · :  ·  ·  ·
114/8      
114/9 Ez bodog emlekezetev zent zvz  ·

*Felicis et sanctae recordationis virgo Margareta, soror Ordinis Praedicatorum, domini nostri Iesu Christi sponsa electa et ancilla dilecta vivens adhuc corpore multa non solum corporum aegritudinibus, verum etiam animarum languoribus patrare noverat beneficia2. Ex quibus pluribus praetermissis pauca quidem referemus.

*LV 23. c.

114/10 zent margÿt azzon  · Predicator zer
114/11 zetbeli soror  · vr iħs cristusnak
114/12 valaztot jegese  · es zerelmes zolga
114/13 loÿa  · Meeg elveen az halando
114/14 testben  · nem chak testevknek kor
114/15 sagÿban  · de bÿzonÿal meeg lelkek
114/16 nek betegsegÿben es  · sokaknak
114/17 meg gyogyvlasnak ÿo tetelyt atta  ·
114/18 kÿk kezzvl sokakat el hagÿvan  · ke
114/19 veset meg mondog benne  ·
114/20      
114/21 Vala egÿ zvz kÿ vala tamadvan

**Virgo quaedam nobilibus orta natalibus eiusdem claustri

**LV 24. c.

114/22 nemes nemzetbevl  · Ev nekÿ vala
114/23 neue petronÿlla  · es vala tongaÿ
114/24 peter vrnak leanÿa  · Ez petronyl
114/25 la vala ezen bodog azzon clastroma
 

1: felele: az f j-ből alakítva – 3: leanÿa: az n-t a másoló a helye fölé toldotta be

1 A ritmus megbicsaklása a BolK-ben szöveghiányra (kivonatolásra) utal; a magyar szöveg forrása valamivel bővebb lehetett, legalábbis a szín és a szépség szavak megfelelői talán szerepeltek benne, de az eredeti állapot nem rekonstruálható. Vö. J. V. XI.3: da antwurt er. Sye ist auf gestigen in einem güldern kleyd vm geben mit mangerley varb; TössiL. LVII: Do antwurt der tod brůder vnd sprach: „Sÿ ist vff gefaren beklait mit ainem guldinen klaid vnd ist vmb geben mit aller schonhait; vö. még Borselli XXV: Respondit ille: Ascendit, inquit, vestita deaurato, circumdata varietate in caelum.

 

II/2: Margit csodatételei életében (miracula in vita): 114/9–138/19.

 

A magyar legenda a LV 23–29. fejezeteit, amelyek a Margit életében történt csodák közül néhányat (pauca) írnak le, sok helyen kibővíti a jegyzőkönyvből, ezen túl közbeiktatja a szenttéavatás kezdeményezéséről, valamint az első és második szentségvizsgálatról szóló tudósítást is, amire a 25. caputban szereplő Alincha (Alincsa/Alinka) személye ad módot. A beiktatott kitérő miatt a magyar legenda a 127. lapon ismét címmel jelzi az in vita-csodákat.

 

114/9–19: A LV 23. fejezete bevezető a Margit életében történt csodákhoz.

A továbbiakban a LV-t követve három történet következik, amelyekben Margit gondolatolvasó képessége nyilvánul meg: a sororok bűnös gondolatait találja ki.

 

2 A magyar legenda itt a sanitatis beneficia kifejezést fordítja, amely a LV-ban többször előfordul (ld. a 141/18, 142/6 sor forrását: LV 30. c.), feltehetőleg itt is benne lehetett. Vö. J. V. XII: den half sy … zu irer gesundheit leybs vnd der selen.

 

114/21–116/25: A LV 24. fejezetét, amely nem nevezi meg a történet szereplőjét, néhány helyen a vallomásokból bővíti a legendaíró, amivel színesebbé teszi az elbeszélést. Elsősorban egy mára már elveszett vallomásból merít, valószínűleg Petronilláéból – vö. a magyar legendában (229) a 40. tanú –, amelynek feldolgozását megtaláljuk Garinus legendájában (ld. a 115. lap forrásoldali jegyzetét). Stilisztikai szinten érezhető még a 6. tanú idevágó vallomásának hatása.

Vö. még Lovas 1916: 316; . 1939: 174; továbbá Deák 2005: 451.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.