jmmar

[MargL. 153/9]
tellyes aytatossagaual ev magat aÿanlvan zent margyt azzonnak erdemeben · Mÿkoron jmmar az ev zarandoksaganak harmad napÿa volna · egessegnek jo teteleet meg nÿere · zent kozma
[MargL. 95/19]
valo kencheÿ ezek valanak · Ev benne valanak keet ciliciomok · egÿk meg zakadozot vala jmmar az gÿakorta valo vÿselesnek mÿatta · Az masyk cilicium kedyg vÿ vala · es vala ev benne
[MargL. 231/10]
Nem keel ty nektek sÿrnotok az evrek kyralnak leanÿan · de jnkab evrevlnetek keel · Mert jmmar az mennÿeÿ evrek evreksegnek jutalmat evtet vennÿe nylvaan lagyvk · es az vtolso
[MargL. 101/22]
Nem kel tÿnektevk syrnotok ez evrek kÿralnak leanÿan · de jnkab evrevlnetek kel · mert jmmar az menÿeÿ evrek evrekseghnek jutalmat evtet vennÿe nylvan lagÿvk · Oh mene nagÿ syralm
[MargL. 125/10]
vala hog jgen hamar meg halna · Azert mÿkoron ez soror fekenneek ev agÿaban · es mÿkoron jmmar az nap felkevlt volna · tekente ez soror napkelet fele · es lata harom kapukat · melÿ harom
[MargL. 4/21]
mykeppen illic kÿralÿ felsegeknek · Mÿkoron ez zent zvz · zent margit azzon volna jmmar bodog azzonnak clastromaban · Professiot tevn · az ev sororiual evzue · Zerzet mesterenek frater
[MargL. 141/9]
ez nevolÿas beteg le tetetveen az koporsonak mellette fegzÿk vala · Jme mÿkoron jmmar ebben mult volna egÿ egez het · es mÿkoron az nagÿ oltaron mÿse zolgaltatneek · vr
[MargL. 216/25]
zaÿaban · es soror jnkab meg betegevle az salÿatvl · latvan kedeg az sororok hog ez beteg<nek> jmmar evt nappon nem zolt volna · adatak neky cristusnak zent testeet · es meg keneteek · Ezeknek
[MargL. 185/12]
mykeppen pokolnak fenekeben · nemely nemet vrnak mÿatta · Mert ez nemet vr vevt vala jmmar ez alexandor vron harom zaz gerat · es megees keer vala negy zaz gerat · ezert targya vala ez nemet vr
[MargL. 3/10]
ruhayat el valtoztatta · mygnem myndenestevl fogua meg auvlt zakadozot · Erevl vala zent margit azzon jmmar ez enne alazatossagnak iegerevl · es az bodog zegensegrevl · Mÿkoron zent margit azzont
[MargL. 133/18]
soror az kwtban mÿg az clastromnak kuchaÿt meg leleek · es az aÿtot meg nÿtak · es jmmar harmadzer vetevtte vala fel az vÿz az sorort az kwtnak fenekerevl · mykeppen evnen maga ez soror
[MargL. 116/12]
kevansagÿnak mogÿat meg monda · meg fedven evtet zvuezerent valo kegessegel mondvan · jmmar hÿzem jgen zeep vagÿ · auagÿ jgen zeepnek lattatol az zeep ruhakban es meg tanehta zent
[MargL. 230/1]
ruhay volnanak · Ez sorornak sem jrtak meg eztedeÿt · Jt vegeztetnek el az sororoknak vallasÿ · Jmmar it kezdetnek el · hnagÿsagos vraknak · es tyztelendev atyaknak es kevzenseges jamboroknak vallasok ·
[MargL. 108/21]
erevmere · es zent margÿt azzon erdemenek · kÿ mutatasara · ) Amen Alleluia · iħs · maria: · ) Jmmar jt kezdetnek el zent margÿt azzonnak chuda tetelÿ kÿket az vr menden tehetev isten tevn ·
[MargL. 100/22]
eztergamÿ fÿlep erseknek es egÿeb egÿ hazÿ feÿedelmeknek · Azert mÿkoron jmmar kedden el juttek volna az tÿztelendev atÿak es vrak eztergamy ersek · vacÿ pispek ·
[MargL. 29/25]
de ez zentseges zvz zent margÿt azzon · Az menÿeÿ jegesnek zerelmeert · Az fevldÿ jegest jmmar masodzer vtala meg · Mert elevzer mykoron zent margÿt azzon aleg volna het · auagÿ nÿolc
[MargL. 81/8]
haborusag · nem lehet az <zv> ev zvleÿnek atÿanak anÿanak lelkenek vezedelme nekevl · kÿk jmmar meg venhettenek vala · es mÿnd zvleÿnek · mÿnd atÿa fÿaÿnak vtalatos faratsaga
[MargL. 35/25]
vgÿ hog touabba nem levn bantalma zent margit azzonnak ez jllÿen fele dolgokrvl · de maga jmmar mykoron ez zent zvz · be zenteltetet volna · vgyan azon alazatossagban marada meg · Mert chak
[MargL. 28/17]
felesegevl adnaÿa · Mert gÿermeksegetevl fogua · zent zerzetben · vr istennek zenteltetevl · es jmmar predicator zerzetnek professyot tevt · be eskevt · Monda az cheh kÿral · ennek elevtte es · mely
[MargL. 220/21]
vala mynd ez clastromba mynt egÿ zerzetes · az vtan be evltevzek ez zent zerzetben · es vala jmmar tyzen harom eztendeÿe · Ez Soror margareta jgen zerety vala zent margyt azzont · es vgy mond vala
[MargL. 99/6]
ev rea · Ezenkeppen fel evltevzteteek nagÿ sÿralmakkal es fazkodasokkal · es mÿkoron volna jmmar veternÿenek jdeÿe fel veueek ez zent zvznek ev zentseges testet es el hozak es le teuek az kar
[MargL. 71/7]
evzve · mÿnd zent napÿan · akarnanak meg gÿonnÿ · es comunycalnÿ · zokas zerent · Mykoron jmmar zent margÿt azzonnak kellene meg gÿonnÿa es meg comunykalnÿ · ez felevl meg mondot mynd
[MargL. 138/21]
es dÿchereek az vr istent · es zvz zent margÿt azzont ·: · · Aue maria · iħs jt kezdetnek jmmar zent margÿt azzonnak az olÿ choda tetelÿ · kÿket az vr isten · zent margÿt azzonnak
[MargL. 110/14]
lele · mÿkeppen az azzon monta vala · hog zombaton eÿel elev tÿkzokoron holt vala meg · es jmmar <meg> el temetteek vala ez zent zvzet · kÿt latvan ez nemes ember · jgen chudalkozeek ez dolgon es

Előfordulások száma: 24


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.