mÿat

[MargL. 183/17]
zemelÿek fogadast tevnek · hog ha istennek kegelmessege · zent margyt azzonnak esedezese mÿat ez betegnek elete es egessege meg adatneek · hog zent margÿt azzonnak halala napya estÿt
[MargL. 174/1]
sem egy oldalarvl masra magat nem fordehthagÿa vala · hanem chak lepedevn zolgaynak segehtsege mÿat fordulhat vala meg · ez nemes embernek sok aytatossagal tellyes hittel zent margÿt azzonnak
[MargL. 180/23]
vygazot volna ev meg · kÿket tevttenek vr istennek es zent margÿt azzonnak · kynek erdeme mÿat meg gyogyvlvan meg erevsevdek · es el mene alazatosson jffÿv lazlo kÿral mykeppen zarandok ·
[MargL. 187/3]
latasnak vtanna evted auagÿ hatod napon · ez nemet vr meg evleteek az evnen fevldenek emberÿ mÿat mykeppen oktalan allat · Ezek meg leuen · legottan ez nemet vrnak felesege el bochata alexander vrat
[MargL. 196/12]
Mykoron ez zegê beteg kevzelehtene az koporsohoz · jme az vr isten zent margyt azzonnak erdeme mÿat tevkelletevsseggel meg vygazta ez zegen beteg azzonyallatot mynd az nagy sokassagnak elevtte · Ezeket
[MargL. 167/13]
evzve · hog az vr isten tenne irgalmassagot ez zegen azzonyallattal zent margÿt azzonnak erdeme mÿat  · es meg zabadehtanaya pokolbelÿ evrdegtevl · Tahat jme istennek kegelmessege · zent margÿt
[MargL. 189/20]
ev magat · Jme chodalatos keppen vgÿan azon eÿel · az istenÿ irgalmassagnak myelkevdetÿ mÿat  · es zent margÿt azzonnak erdemenek segedelme hÿvasa mÿat · meg zabadula ez vr ez ban · az
[MargL. 166/12]
kÿket az vr isten mÿelkevdÿk zent margyt azzon koporsoÿanal · zent margyt azzonnak erdeme mÿat  · Ez zegen lean meg kevtevztetven es meg lanchoztatvan hozattateek zent margÿt azzonnak
[MargL. 168/4]
Oh mÿnemev evreme vala az jdevben istvan kyralnak · hog lagya vala az ev huganak erdeme mÿat  · kevlemb kevlemb · korsagbelyeket meg gÿogÿvlnÿ az vr istennek kegessege mÿa · sevt
[MargL. 173/2]
ev jozaga el kevltven fekenneÿek · halla ez azzonÿallat hog zent margÿt azzonnak erdeme mÿat  · koorsagoknak betegsegevknek mÿatta meg nÿomorehtattaknak · istennek jo tetely <alatta>
[MargL. 187/10]
fyzetes nekevl · Ezen keppen az vr isten meg zabadehta · alexander vrat zent margÿt azzonnak erdeme mÿat  · kyrevl byzonsagot tevn evnen maga alexander vr az papa kevuety elevt · dyakÿ nyelveen ·: · )
[MargL. 172/6]
jutot volna az koporsohoz · vr istennek kegelmessege mÿa · es zent margÿt azzonnak erdeme mÿat  · meg adateek evnekÿ zolasa · es kezeÿnek es labaynak egessege meg adatanak · hog kyknek
[MargL. 189/22]
myelkevdetÿ mÿat · es zent margÿt azzonnak erdemenek segedelme hÿvasa mÿat  · meg zabadula ez vr ez ban · az rettenetes dagadozasnak kezdetÿtevl · es mÿnden faydalmanak
[MargL. 188/19]
egessegevt · mynd zemeben · mynd feyeben · es mynd tellyes testeben · zent margyt azzonnak erdeme mÿat  · ) Vala egÿ jobbagÿ kynek vala neue albert · es ev vala chÿchetÿ ban · Ez ban mÿkoron

Előfordulások száma: 14


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.