hala

[MargL. 180/16]
be takartak vala feÿen meg lelven · vr istennek · es ev dÿchevseges zuleenek zvz marianak hala adasokat ada · Azt es meg erte jffÿv lazlo kÿral · sokaknak mondasabol · hog az kevrnÿvl
[MargL. 181/5]
koporsoyat meg latogatnÿ · jaruan gÿalog evnen labaÿn · Az ev meg gyogyvlasarol nagÿ hala adasokat tevn zent margÿt azzonnak az ev zerelmes <ny> nenÿenek · es el mene nagy
[MargL. 15/10]
vala az fevldre nagÿ syralmal es tellÿes aytatossagal jmadkozÿk vala · es hala adasokat tezen vala · Mynden karachon estÿn mond vala ezer pater nostert · es tezen vala ezer
[MargL. 148/11]
vala zent margyt azzonnak zentsegerevl · meg marada es meg erevseÿteteek aÿtatossagban es hala adasokban ·: · · amen ·: ·:: · Esmeeg vala egÿ jffÿv · kÿ lakozÿk zent ersebet azzonnak
[MargL. 147/5]
nevolÿas beteget megÿ gÿogÿehtandot en latasomra jt aluan · Tahaat az vr istennek es · hala adasokkal dÿchÿretevt mondok · es az te zentsegedet hÿveen tellÿes hÿttel · melto
[MargL. 160/16]
hog az ev fÿa fel tamadot · veueen az ev fÿat karÿaÿ kevzÿben · es meg chokolvan evtet hala adasokkal · es mÿnd ev tellÿes haza nepeuel · es mÿnden zomzedÿval zanto ebed elevt · ez
[MargL. 59/18]
egezzen fel neuelt · kynek okaert esmerem enmagamat ev irgalmassaganak jnkab kevtelesnek lennÿ · hala adasra · Nemykoron kery vala az sororokat hog aue mariat mongyanak az zegenÿekert · Nemykoron
[MargL. 119/18]
meg marada az refectoriumban · az ev betegsegenek okaert · Mykoron meg montak volna az sororok az hala adast · ennek vtanna meg terenek · tahat zent margÿt azzon mene ez beteg sororhoz · es monda
[MargL. 117/18]
istenÿ engedetbevl · Mykoron az sororok fel kevltenek volna · az aztaltvl · es meg montak volna az hala adast · zent margÿt azzon hozza hyva ez sorort · es meg kerde hog myt gondolt volna az aztalnal ·
[MargL. 108/25]
kÿket az vr menden tehetev isten tevn · zent margÿt azzon erdeme mÿa ez zent zvznek <hala> elteben · halala ideÿen · es halalanak vtanna sok keppen · Sem megnem fogÿatkozanak az istenÿ
[MargL. 166/19]
sok jdeÿg tartateek az koporsonal · Tahat jme sok napoknak vtanna zent margÿt azzonnak hala napÿan zent prisca azzon napÿan · Jstuan kyralnak zent margÿt azzonnak egÿ mehben
[MargL. 204/25]
custos vala · Meg ezen soror evrsebet vala priorissa az jdevben · mykoron zent margÿt azzon meg hala  · Ennek felevtte zent margyt azzon ez evrsebet priorissanak atta vala az ev ladaÿa <ch> kuchat
[MargL. 68/10]
ez soror gondolt vala · Ez dolog kedeg vala azon eztendevben kyben zent margÿt azzon meg hala  · Esmeeg az zentseges zvznek ev kemenseges penitenciaÿarol · vgÿ vagÿon meg iruan az
[MargL. 122/5]
azzonnaak zentseges eletÿnek bÿzonsag veteleet · Annak elevtte halallal elevl vetetek meg hala  · Ezen keppen zent margÿt azzonnak zentseges eletenek byzonsag vetele vegtelen el marada az
[MargL. 20/17]
ev jegesenek vere ky evttesseert · ez dolgok kedeg valanak azon eztendevben · kÿben az zent zvz meg hala  · Soha ez zent zvz vronk jesusnak es ev zvleenek zvz marianak kepeket el nem multa · kÿk

Előfordulások száma: 15


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.