Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


147/1 zent margÿt azzonnak zentsegerevl  · (merita)

dixit intra se: „Soror Margareta, si miserabilem hanc infirmam me hic ad fenestraml stante et eam aspiciente curaveris, ex tunc et Deo cum gratiarum actione laudes et tuae sanctitatis credens fide plena reverentiam debitam exhibebo.”2 Statimque mirum in modum vix dimidiae horae spatio ipsa ibidem3 observante mulier miserabilis, quasi exanimis facta multis circumstantibus et tantae calamitati compatientibus longae suae infirmitatis soluta vinculo perfectam recepit sanitatem. Sed multi temporis languore consumpta vix gressu novo recepto ad sepulcrum usque potuit ambulare Deo et eius famulae meritis gratias agens, ut valuit, copiosas. Transactisque aliquibus diebus hebdomadibus sacerdos suus parochialis cum suis parochialibus pluribus viris ac mulieribus et cum ipsa infirma creatura cum cruce venientes

LV 33. c.

147/2 monda  · soror margareta ha ez ne
147/3 volÿas beteget megÿ gÿogÿehtandot
147/4 en latasomra jt aluan  · Tahaat
147/5 az vr istennek es  · hala adasokkal dÿ
147/6 chÿretevt mondok  · es az te zentsege
147/7 det hÿveen tellÿes hÿttel  · melto tÿz
147/8 tesseget tezek tezentsegedhnek  · Jme
147/9 legottan chodalatos keppen  · aleg
147/10 muleek fel ora  · mykoron meeg az
147/11 soror ottan allana az ablacnal  ·
147/12 es nagÿ sokassag volna az zent egÿ
147/13 hazban  · es kevnyerevlnenek ez neuo
147/14 lyas betegen  · Az betegnek az ev re
147/15 gÿ hozzÿv korsaganak kevtele meg
147/16 oldozvan  · vevn tevkelletevs egesseget
147/17 de mÿert az hozzÿv korsagal meg
147/18 emeztetevt vala az ev ereÿe  · az
147/19 vÿ erev veveen aleg mehete az ko
147/20 porsohoz  · vr istennek es zent mar
147/21 gÿt azzonnak erdemenek halakat
147/22 ada es el haza mene  · Annak vtan
147/23 na egynehanÿ heet el mulvan  · az
147/24 ev megÿes plebanosa megÿeeuel evz
147/25 ve  · es ez beteggel  · kerezttel processio
 

6–8: te zentsegedet hÿveev tellÿes hÿttel … tÿztesseget tezek tezentsegedhnek: az alliteráció az imában stilizáló szándékra vall  – 14–5: regÿ hozzÿv korsaganak: a kettős jelzőt motiválhatják az infirmitas  váltakozó kapcsolatai a latin legendában (longa; diuturna/infirmitatis diuturnitas) 17–8: meg emeztetevt vala az ev ereÿe: gördülékeny fordítás (languore comsumpta) 22: el haza mene: sztereotip fordulat betoldása24: megÿeeuel evzve: összefoglaló fordítás, míg a forrás részletez

1 A magyar legenda ezt a 3-as  indexszel jelölt helyen fordítja.

 

2 A LV-ban szereplő ima nyelvileg érezhetően stilizált, ugyanezt az imát természetes formában idézi a magyar legenda a 12. tanú, Stefana nővér vallomásából: 200/19–20 (Lovas 1939: 284). Mivel a fordítás az előzőekben is szorosan követi a forrás szövegét, a magyar szöveg díszítettsége (ld. a 6–8. sor) annak reflexiója lehet.

 

3 Ld. 1. jz.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.