HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak
Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe

Barátom!

Az Élet-módjához köttetett különös bajok száma nélkűl megakadályoztatják, a’ baráttság Érzéseinek Kinyilatkoztatását; a nélkűl hogy magát ezt a Sz. Tüzet a szivből kiólthatnák, a mi rajtunk is megesett, de ugy tartom hogy mind a Kettőnk Hibája nélkűl s hibássabbaknak tarthatjuk ezutánn magunkat, ha a Környűlállások semmi akadályt nem tévén, mi azt gyakorolni elmulatjuk.
Az újj Tudományhoz, és a Munkáid Kiadásához szerentsét kivánok, s ha az elveszett Darabok közzűl van ezekbe ird meg melyek, és velek szolgálhatok. 1/ Konstantzinápoly, 2/ rövid Nap hoszszú Ély, 3/ az Árviz 4/ az alom, 5/ a morte homines semper tantundem,*
a morte homines semper tantundem: Mindég közel van a Halál.
6/ Musa vetat mori
7/ Magyar hajnal hasad 8/ A Pártütő 9/ Az Embert gyülőlő 10/ rut Abrázat szép Ész 11/ A Gazdag 12/ a főld Indulas, 13/ a Kevély 14/ A’ Tengeri Zivatar 15/ a Szerentse 16/ a Hir, 17/ a Had, 18/ a Czigány 19/ a Dél, 20/ a Tél, 21/ Libertas optima rerum, 22. –

 *
Nagy Királyné…: a verset nem ismerjük (CsEml. 568. l.).
„Nagy Királyné! Kinunk annál sérelmesebb
 Eredete mennél szentebb és nemesebb” etc.

Ezeket Téli Debretzenyi Vásarra az edes Anyadhoz béküldhetem, a vagy tsak azokat a melyek belőllök szüksegesek, ha megérthetem.
Tiszt. Tudos Margitai István*
Margitai István: a híres debreceni nyomdász nem lehet, mert ő már 1786-ban meghalt (vö. Benda-Irinyi, 1961, 69. l.). Ismerünk a kollégium diákjai között is egy Margitai Istvánt (talán az előbbi fiát), aki éppen Kiss Imrével együtt subscribált 1792-ben, s aki lelkész volt (Gáborjánban, Hadházon, Hajdúböszörményben, Érdiószegen és Nagylétán; ld. BarkócziJegyz. II. 28. c. 1., 213. l.). Ismerte Kazinczy is, többször említi nevét leveleiben (KazLev. III. 311., 402. l.).
és T.T. Szikszai György*
Szikszai György (1738–1803) a debreceni egyházmegye esperese, imádságos könyvek szerzője, a Debreceni Grammatika egyik szerkesztője (ld. Szabó, 1927, 232–330. l.) juthat legelőször eszünkbe, de nem látszik nagyon valószínűnek, hogy őt kérte volna meg Kiss Imre könyvek vásárlására és elhozására. Hasonló nevű fiáról viszont szó lehet, annál is inkább, mert egy évvel Kiss Imre után subscribált (BarkócziJegyz. II. 28. c. 1., 214. l.), tehát kortársak voltak, s bizonyosan ismerték egymást. Az ifjabb Szikszai Györgynek, aki 1778-ban született, különféle vétségek miatt idő előtt el kellett hagynia a debreceni kollégiumot (vö. Szabó, 1927, 278–280. l.), s Bagoson lett lelkész, így említi testvére, Szikszai József is az apjuk halálára kiadott epitáfium előbeszédében (Szikszai, 1803, 8. l.).
Urak ugy gondolom hogy mostani vasár Alkalmatosságával le szállingóznak. Ha leszsz szerentséd hozzájok instald meg a nevemmel a leg nagyobb Alássággal, hogy hozzanak nekem
1/ Riegless – Franz PaulAnleitung zum gesange und dem Klavier etc. 4 ft. 30 Xr.
2/ Meidingers Italiens Grammatik
3/ Molnar Walachische Sprachlehre, Hermanstadt. b. Hochmeister
4/ Die Zauberflöte az operaja, mert a Kotáji már nekem vagynak, de szeretném in Contextu*
in Contextu: (lat.) összefüggésében, a zenét a szöveggel együtt.
tudni. Ide haza Nagy Köszönettel fognám kifizetni – Ha pedig az erszények anyira megürült hogy ez kettőjöktől se telnék ki: ne salynálják azt a Fáradságot hogy conmittalják a Nevemmel valamelyik Bpolának hogy Debretzenbe valamelyik Deák Könyv Distrahalonak küldje le s annak megfizetem. Már a meg nagyon Derék vólna ha magok vállalnák fel a Portót hogy el viszik ahoz a Diákhoz. De az semmi akárki viszi tsak hogy hamar lenne, és engem rólla tudósittsanak. sőt meg is látogassanak nagy menkő akademos Minával*
akademos Mina: akadémoszi fenyegetés. Akadémosz görög hős volt, itt – úgy tűnik – játékos összefüggésben fordul elő.
– Ha pedig a két első fakkra jobb Könyveket tudnal, s tudnátok, masokat is ezek hellyett conmittálni telyes szabadságot adok.
Barátom! ezt magad is végbe viheted hogy valamellyik Bpolanak conmittáld hogy küldje le a meghitt Debretzenyi Deákja Kezébe azon Könyveket, a számomra, s ott az etsém kiváltja a mit is igen nagyon kérek s vagyok
holtig Barátod
Kiss Imre mp.

Kiss István Urral Sz. Györgykor beszéllvénn azt mondta hogy van még egy Szalkai Aeneassa,*
Szalkay Blumauer-fordítása (az Aeneis travesztiája) Csokonai Békaegérhartzának* egyik mintája volt.
kerje az Ur hogy vásárra Debretzenbe hozza le a számomra.