HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Tiszaigar, 1801. január 10.

Barátom!*
Csokonai és Puky 1800 és 1801 fordulóján folytatott levelezésének összefoglaló áttekintését ld. az 1800 december végén írt levél jegyzetében.*

A’ Bátyám Pap-szász Josef igérte, hogy a’ Debretzenybe küldendő alkalmatosságától, az Abderiták, és a’ Kosár*
Valamilyen műre való utalás lehet, ez azonban nem tisztázható egyértelműen.
leg könnyebben kezedhez érkezhetnek. – Az enyimeket csak Ő hozzá küld ki, mert már én az alkalmatosság vissza jövetelekor Ongán lészek. – Oda ohajtva várom a’ Miskoltzi Postan Leveledet, ’s tudositásodat. A’ mint az füredi Innepi Deáktol irott Levelemben kértelek – A’ Német Classicus Auctorok felől. – Ezek meg lesznek úgy vélem a’ Bibliothécába*
Bibliothéca: a debreceni kollégium könyvtárát érti.
– onnan meg tudhatod, hány Darabbúl ál? – kinek a’ Munkái vagynak benne? – kinek a’ betűivel jött ki Bécsben – Mi az Ára? – Azt-is kedvesen venném ha meg irnád – Az én számomra – Van é – a’ szüretkor nállad vólt Raff Geografiájánál*
Georg Christian Raff itt említett munkája: Geographie für Kinder (Göttingen, 1783.) Raff halála után Christian Carl Andre folytatta a munkát: Raff‒Andre, Geographie für Kinder, II., Göttingen, 1792.; Geographie für Kinder, III., Thübingen, 1793. A III. kötetből Csokonai kivonatokat készített, (MTAK. K 679/I. 62a–69b., vö. CsFelj., 80‒93.).
– hasznosabb Geografia? – Ha nincs – ird meg a’ Titulussát és Editióját. – Ugy szintén azt-is; ki jött-e’ már a’ typus alól a’ Pr. Budai Úr Historiájának mind a’ két Darabja? Mi az Ára? – ’s Pr. Sárváry Filosofiája typus alatt van é? – Mert Judeaba*
Judea, Jerusamel: Vargha Balázs úgy vélekedik, hogy Puky „így nevezte tréfásan Gesztelyen épülő házát, vagy magát Gesztelyt” (CsEml. 560. l.). Kilián István ezt alátámasztandó idéz egy majdnem korabeli forrást a gesztelyi lakosság összetételére nézve, amiből kiderül, hogy „római katolikus 394, protestáns 591, zsidó 98” lakott a településen (vö. Kilián, 1975, 621. l.). Egyébként a szövegösszefüggés is egyértelműen arra mutat, hogy Judea – valamiféle baráti „tolvajnyelven” – Gesztelyt jelentette Puky és Csokonai szóhasználatában (vö. CsEml. 560. l.).
szeretném meg szerezni – hogy ollykor néktek – és magamnak, jó napokat csinálhatnék. – Nem engedném – a’ fátum minden erölködése ellen-is – azt a’ kis okosságot bennem egészlen el aludni, melly el mulhatatlanúl szükséges az életre – hogy ostorúl ne légyen lehelletünk, és letelünk – a’ vélünk éggy emberiségnek. – Borzad és Irtodzik lelkem el gondolásával, hogy most – most-is melly számtalanan elnek csak azért – hogy meg mutassák, melly semmi az a’ test, mellyben az okosság és gondolkozás leg kissebb szegeletre, a’ hól lehessen nem talál. – És csak az Sz. Oliva szava*
Sz. Oliva szava: ilyen nevű szentet nem ismerünk, valószínűleg egy ma már fel nem fejthető utalással állunk szemben.
nyugtat valamennyire – Hogy: – az Ecclesiának Szentekre-is vagyon szüksége. – A’ feleségem sokszor emleget – szeret – most-is szives köszöntéset nyújtja általam Tenéked – Minden jót – szeress bennünket – El ne felejcsél, és irj
P mk.