Ismeretlen [Egy hazafi]
Toldalék-Észrevételek Gróf Széchenyi István Hitel czimü munkájához