Impresszum

A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.

Szerkesztő:

Debreczeni Attila

A szövegeket válogatta, az adatokat feldolgozta, a digitalizálást végezte:

Czifra Mariann

Lektor:

Vaderna Gábor

Informatikai fejlesztés:

Nyitrai Nóra

Együttműködő partnerek:

Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára

Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára

MTA Könyvtár és Információs Központ

Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára

MTA Könyvtár és Információs Központ Országos Széchényi Könyvtár