Ismeretlen [K. P.]
A’ Magyar nyelv’ míveltetésének módjáról. Töredék