Ismeretlen [D. Cs. J.]
I. A’ Magyar Ejtegetésről: Nem újak, hanem tsak öszve szedett régiek, II. A’ Magyar Igékről