akoron

[MargL. 49/17]
vala az betegevknek · es meg kerÿ vala az priorissatvl engedelmesegben · hog ev zolgalhatna akoron az betegevknek · mykoron vagyon zernyeb jdev nagÿ hydegseg · nag saar · nagy essev · es nagy ho ·
[MargL. 166/23]
kyralnak zent margÿt azzonnak egÿ mehben fekevt atyafyanak jelen voltara · mely kyraly akoron az koporsonal vala · es magyar orzagbelÿ jobbagyoknak · es mynd az tellyes kÿralÿ vduarnak
[MargL. 132/21]
kevrnyvl kevuel · mykeppen mastan · es vala az kut az nagy vduaron az kohnÿa elevt · mert akoron az kÿs setet kohnyaban fevznek vala · es ezenkeppen az soror agnes az ev tarsa el veztveen · az
[MargL. 123/20]
meg esmerte zÿuenek gondolatÿat · mert jgen zegenlÿ vala meg mondanÿ · Ezen keppen akoron el hagÿa es megnem monda · Eznek vtanna mÿkoron hallotta volna ez soror alincha · hog az
[MargL. 140/12]
az ev meg gÿogÿvlasarol · monda · Mÿkoron az en atÿam kÿ regen meg holt fel tamad · akoron gÿogÿhvlz te meg ez korsagbol · Ez betek meeg es · kerÿ vala evket hog el hoznaÿak ·
[MargL. 212/9]
gÿakorta ez olimpiadis azzon meg feddÿ vala zent margÿt azzont nagÿ kemenÿ bezed · akoron mÿkoron az istenÿ zolgalatban felette valo merteket el mulat vala · Ez soror olimpiadis
[MargL. 145/1]
alatta · mÿkoron az euangelyom <osua> oluastatneek · mynd az nagÿ sokassagnak elevtte kÿk akoron ot valanak · ez lean az ev teneret · kezeÿt · kÿk meg sugurultak vala es hatra fordultak vala
[MargL. 194/9]
vala · Az jdevben mykoron ez beteg meg gÿogÿvlt vala zent margyt azzon koporsoÿanal · vala akoron tevb hognem harom ezer emberek kÿk juttenek vala zent margyt azzonnak koporsoÿahoz · Ez
[MargL. 57/10]
agÿa vala az ev zvksegre valot azbol myt evneky anya atya ad vala ez veen frater altal · de ezt akoron tezÿ vala chak mykoron pro vincialis jelen nem volt · de mykoron az pro vincialis jelen vala h
[MargL. 203/5]
margÿt azzonrol · vala az jdevben harmÿc hat eztendevs · Mykoron kedeg az zerzetben jut vala · akoron vala kÿlenc eztendevs · Ez soror margareta zent margÿt azzonnak nagÿ sok aitatossagirol
[MargL. 200/4]
margÿt azzonrol · vala az jdevben huzon nyolc eztendevs · Mykoron kedeg ez zerzetbe jut vala · akoron vala neegy eztendevs · Ez soror margareta vala zent margÿt azzonnak evcche · es tarsa mykoron az
[MargL. 198/8]
eztendevs · mykoron kedeg el jut vala zent margyt azzonual bezprimevl bodog azzonnak clastromaba · Akoron vala negvenkeet eztendevs · Ez soror eliananak egy jdevben kezde jge faÿni job kezenek egyk
[MargL. 194/12]
emberek kÿk juttenek vala zent margyt azzonnak koporsoÿahoz · Ez nemes embernek kedeg vala akoron zaz ezten<devs> deÿe mykoron byzonsagot tevn · zent margyt azzonnak choda tetelerevl · ) Vala
[MargL. 179/16]
istent az kÿralnak eletÿert · hog ez orzag ne jutna nagÿob vezedelmekre · mykeppen akoron  · Tahat az zent margÿt azzon velomat feketeÿt nagy hamarsagal el kevlde ersebet azzon

Előfordulások száma: 14


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.