Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközpont

Tovább a Kutatóközpont honlapjára

A kutatóközpont a következő kutatócsoportok tevékenységét koordinálja:
Kutatócsoport Vezető
A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei Boda István
A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és klasszikus kultúra Gesztelyi Tamás
Magyar nyelv- és névtörténeti kutatások Hoffmann István
Az ember-gép kommunikáció multimodális adatbázisai: adatok és interpretáció Hunyadi László
Mai Magyar Beszélt Nyelvi Adatbázis Gácsi-Iványi Zsuzsanna
Integrált nyelvi adatfeldolgozás Kertész András
A magyar nyelv korpusz alapú vizsgálata a lexikai-funkcionális grammatika keretében Laczkó Tibor
A személy bioetikai kontextusai:
1.A német idealizmus személyelméleti modelljeinek relevanciája a személy bioetikai kontextusai vizsgálatában. Elméleti és módszertani megalapozási kérdések a személy, az érzelmek és az életforma relációiban
2. Etikai állásfoglalások a génmanipulált organizmusokról folytatott társadalmi diskurzusban
3. Etikai állásfoglalások az őssejtkutatásról folytatott társadalmi diskurzusban
Rózsa Erzsébet
A szöveg- és stíluskutatás sajátos irányai Szikszainé dr. Nagy Irma
Mai Magyar Digitális Helynévtár Tóth Valéria