Szervezet

Az alprojekt egy nyelvészeti és bioetikai, valamint egy hungarológiai ágból áll. Az alprojekt legmagasabb döntéshozó szerve a kutatócsoport-vezetők gyűlése. Az alprojekt mindkét ágának döntéshozó testülete az ághoz tartozó kutatócsoportok vezetőinek gyűlése. Az alprojekt koordinátori testületét a két ág koordinátorai alkotják. A nyelvtechnológiai és bioetikai ág munkájának koordinálása a BTK Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközpontja, a hungarológiai ágé a BTK Hungarológiai Kutatóközpontja szervezeti keretei között történik.