Magyar nyelvi adatbázisok

A részprojekt célkitűzése kettős. Egyrészt magyar nyelvi adatbázisok létrehozása és a velük összefüggő nyelvtechnológiai háttér kifejlesztése. Másrészt olyan alapkutatások végrehajtása, amelyek – a nemzetközi szinten jelenleg folyó vitához kapcsolódva – hozzájárulnak a nyelvészeti adatfeldolgozás tudománymódszertani problémáinak tisztázásához. A részprojektben folytatott kutatás a Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközpont koordinálja.