A személy bioetikai kontextusai - Rózsa Erzsébet


Név Munkahelyi cím E-mail cím
Kutatócsoport vezetője:
Prof. Dr. Rózsa Erzsébet
DE TEK BTK Filozófiai Intézet rozsapuma.unideb.hu
Alkalmazásban álló munkatárs:
Dr. Kőmüves Sándor,
tudományos munkatárs
DE TEK BTK Filozófiai Intézet s_komuvesyahoo.co.uk
Résztvevők:1

Hazai:
Debreceni Egyetemről:
Dr. Szatmári István
egyetemi adjunktus
OEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet,
Őssejt laboratórium
(2011-ben keresetkiegészítéssel)
szatmarimedi.unideb.hu
Dr. Tóth Gábor Attila
egyetemi adjunktus
ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék
(2011-ben keresetkiegészítéssel)
tothgmkab.hu
Dr. Bánfalvi Attila,
egyetemi docens
DE, OEC, NK, Magatartástudományi Intézet, Egészségügyi Humán Tudományok tanszék banfalvidote.hu
Dr. Kakuk Péter,
egyetemi adjunktus
DE, OEC, NK, Magatartástudományi Intézet, Egészségügyi Humán Tudományok tanszék kakukpdote.hu
Dr. Nemes László,
egyetemi tanársegéd
DE, OEC, NK, Magatartástudományi Intézet, Egészségügyi Humán Tudományok tanszék nemeslalhotmail.com
Hazai, más intézményekből:
Prof. Dr. Kovács József,
MTA doktora
SOTE, ÁOK, Magatartástudományi Intézet,
Bioetika Részleg vezetője
kovjozsnet.sote.hu
Prof. Dr. Sándor Judit Director of the Center for Ethics and law in Biomedicine (CELAB), CEU Sandorjceu.hu
Dr. Dósa Ágnes,
egyetemi adjunktus
SOTE dosaagiyahoo.com
Dr. Kiss Lajos András,
főiskolai tanár
Nyíregyházi Főiskola kisslajnyf.hu
Dr. Tóth János,
habil. egyetemi docens
SZTE jtothphilo.u-szeged.hu
Dr. Drimál István Budapest istvandrimalgmail.com
Nemzetközi:
Prof. Dr. Michael Quante Westfälische Wilhelms Universität Münster michael.quanteuni-muenster.de
Prof. Dr. Ludwig Siep Westfälische Wilhelms Universität Münster  
Prof. Dr. Kurt Bayertz Westfälische Wilhelms Universität Münster  
Prof. Dr. Volker Gerhardt Humboldt Universität zu Berlin  
Prof. Dr. Carl Friedrich Gethmann Universität Essen, ill. Europäische Akademie Ahrweiler/Bonn  
1 A résztvevők köre folyamatosan bővül.