Hírek, események

2012. október 18.
Projekt zárórendezvény

2012. november 7.
könyvbemutató
meghívó letöltése

Lezajlott események

2012. október 19.
workshop: Az adattípusok integrációjának tudománymódszertani problémái a nyelvészetben
meghívó letöltése
2012. szeptember 5–6.
konferencia: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban
meghívó letöltése
2012. június 11.
workshop: Data and Interpretation in Human–Machine Communication
meghívó letöltése
2012. május 30.–június 2.
VII. Helynévtörténeti szeminárium
meghívó letöltése
2012. május 25-27.
konferencia: Debrecen Workshop on Argument Structure (WAS)
meghívó letöltése
2012. április 26.
konferencia: Hajdúhagyomány, hajdúk emlékezete
meghívó letöltése
2012. április 6.
konferencia: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai II.
meghívó letöltése
2012. április 5.
konferencia: „Ország születik”
meghívó letöltése
2012. április 4.
könyvbemutató
meghívó letöltése
2012. március 26-27
tudományos szimpózium: Magyar emlékezethelyek pszichológiai szempontú vizsgálatai
meghívó letöltése
2012. február 23-24.
konferencia: Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában
programfüzet letöltése
részletek
2012. január 18.
konferencia: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe
meghívó letöltése
2011. december 9.
Gunda Béla emlékkonferencia
meghívó letöltése
2011. december 7.
Könyvbemutató
meghívó letöltése
2011. november 24-25.
Konferencia az 1945 utáni magyar történetírásról
program letöltése
2011. november 22.
A "Debrecen kíváltságlevelei" című kiállítás megnyitója
meghívó letöltése
2011. november 22.
Könyvbemutató
meghívó és program letöltése
2011. november 14-16.
Konferencia: LOCI MEMORIAE HUNGARICAE – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai
program letöltése
2011. november 4-5.
Konferencia: German-Hungarian Dialogue on Bioethical Issues
Helyszín: DAB székház, emeleti C terem.
meghívó letöltése
2011. október 21.
Havas László: Florus, az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója című könyvét bemutatja Tegyey Imre ny. egyetemi docens
meghívó letöltése
2011. október 10.
Dr. Pók Attila előadása Az "Oxford History of Historical Writing" szerkesztési munkálatairól
meghívó letöltése
2011. október 6-7.
Konferencia: 1. Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban.
2. A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és az anyanyelv kapcsolata
meghívó letöltése
2011. június 16-17.
Konferencia: Az emlékezethely kutatásának módszertani problémái (Mohács példája)
meghívó letöltése
2011. május 26.
Prof. Peter Barta angol nyelvű előadása: Joyce's interartifactuality: from statue to prose by way of painting
meghívó letöltése
2011. május 25.
Angol nyelvű előadás és szeminárium
David H. L. Larmour: Iuvenal’s Arena of Satire: Telephus, Tigillinus and Horace in Satire 1.
Interpretation of Iuvenal’s Satire 15, 93-174.
meghívó letöltése
2011. május 4.
Prof. Wendy Sandler angol nyelvű előadása: The emergence of prosody in sign language.
meghívó letöltése
2011. április 29.
Konferencia: Bioetikai témák a művészetben
meghívó és program letöltése
2011. április 27.
Magyar Zsolt előadása: Későrómai sírépületek Pannóniában
meghívó letöltése
2011. április 22.
Havas László (professzor emeritus) előadása: Róma mint örök emlékezeti hely - történetírás helyett vagy amellett
meghívó letöltése
2011. április 20.
Kozma Laura előadása: Az idősebb Plinius antropológiája
meghívó letöltése
2011. április 14.
Kalla Gábor előadása: A kalhui Északnyugati Palota. Egy újasszír uralkodói rezidencia művészete.
meghívó letöltése
2011. április 6.
Barna Ferenc előadása: Állandóság a változásokban: A császári érem-propaganda néhány jellemző tendenciája az i. sz. III. század katonacsászárainak időszakában
meghívó letöltése
2011. április 1.
Angol nyelvű műhelykonferencia: Tér- és időbeli viszonyok kezelése a lexikai-funkcionális nyelvtanban
meghívó letöltése
2011. március 31.
Ronald Kaplan (Microsoft): Semantics on the tail (angol nyelvű előadás)
meghívó letöltése
2011. március 28-31.
angol nyelvű, nemzetközi PARGRAM/PARSEM nyelvtechnológiai műhelytalálkozó
meghívó letöltése
2011. március 23.
Kozák Dániel előadása: Mit kezdhetünk egy befejezetlen eposszal? Statius Achilleise
meghívó letöltése
2011. március 9.
Konferencia: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben
meghívó letöltése
2011. március 2.
Konferencia: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés
meghívó letöltése
2011. február 4.
A Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhelyének és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének interdiszciplináris tanácskozása: A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai
meghívó letöltése
2010. december 15.
Előadás: Ferenczi Attila Horatius hangjai és Takács Levente A Liber Coloniarum incipit-je
A rendezvény egyúttal ünnepi ülés Tegyey Imre és M. Nagy Ilona köszöntése alkalmából.
meghívó letöltése
2010. november 25-26.
Tudományos konferencia a 65 éves Veliky János tiszteletére: Politika és emlékezet. Változó politikai szerepek a polgárosodó Magyarországon
meghívó letöltése
2010. november 25.
Historiográfiai konferencia
meghívó letöltése
2010. november 23.
Konferencia: Az alkalmazott etika perspektívái
meghívó letöltése
2010. november 22.
Konferencia: A személy bioetikai kontextusai
meghívó letöltése
2010. november 17.
Szekeres Csilla előadása: A gyönyör Kertje Itáliában
meghívó letöltése
2010. október 29.
Előadás és vita A magyar nemzettudat modernkori emlékezethelyeit kutató munkacsoport és a BTK historiográfiai munkacsoportja szervezésében
meghívó letöltése
2010. október 20.
Adamik Béla előadása: Nyelvészet és epigráfia: "hibás" pannoniai latin feliratok értelmezése
meghívó letöltése
2010. október 8.
A Friss Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Tasi Tibor interjút készített Rózsa Erzsébettel.
interjú meghallgatása
interjú letöltése
2010. október 6.
Tegyey Imre előadása: A krétai-mykénéi agyagtáblák üzenete – 60 évvel megfejtésük után
meghívó letöltése
2010. július 30.
A Friss Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Tasi Tibor interjút készített Tóth Valériával és Hoffmann Istvánnal.
interjú meghallgatása
interjú letöltése: 1. rész   2. rész   3. rész