raÿta

[MargL. 201/18]
zent margÿt azzonnak hataban · hogmeg lassa ha ciliciom vagÿon raÿta es meg lelÿ vala raÿta az ciliciomot · zent margÿt azzon kedeg el evzÿ evtevle monduan · alÿ hatra · hagybekeet
[MargL. 201/17]
ev kezeet be tollÿa vala zent margÿt azzonnak hataban · hogmeg lassa ha ciliciom vagÿon raÿta es meg lelÿ vala raÿta az ciliciomot · zent margÿt azzon kedeg el evzÿ evtevle monduan
[MargL. 206/14]
sabina vala zent margyt azzonnak kÿualt keppen valo tÿtkosa · es gÿakorta vezen vala ev raÿta kemenseges disciplinat · ez az soror sabina kynek disciplinalasa koron az haz meg velagosodot vala
[MargL. 84/13]
istentevl ez zent zvz · Mykoron az ev nagÿ keserevsegeet latnaÿak az sororok · olÿha ev raÿta kevnÿerevlven · vgÿ mondnak vala ev nekÿ · Mÿ tenekevd benne · mÿt gondolz te vele ·
[MargL. 152/15]
meg zevneek · es az daganag le zalla · es semmÿnemev ektelensegnek zevrnyevsegnek nÿoma ev raÿta meg nem marada nagÿ sok nepeknek latasara · veue az zegen vak ev zemeynek <v.> velagossagat
[MargL. 89/17]
vala · hogÿ ha ez zent zvzet · ez zerzettevl es az ev clastromatevl kÿ vonhatnayak · tahat ev raÿta mÿnden akaratÿvkat meg tehetneÿek · de ez zentseges zvztevl olÿha meg gevzettetenek meg
[MargL. 99/23]
jelesevl azoknak kÿk ev kezzevlek keues jdevuel ez zent zvznek halala elevt · evnekÿ es ev raÿta nagÿ bozzvsagokat nyomorusagokat tevttenek vala bezedevkel es tetemenyekel · gÿakorta az
[MargL. 160/23]
terueen hozak zent margÿt azzonnak koporsoÿahoz es meg mutatak mendeneknek · es nem vala ev raÿta semmynemev seb · sem serelm · hogky annak elevtte mendenestevl fogua el tevretevt vala · Ez meg
[MargL. 54/3]
ev zolgalatÿban · Egÿ jdevben zent margit azzon levn jgen beteg · neguen napiglan · es vala ev raÿta veer has · mÿnd ez negven napiglan el zenuede ez nehez betegseget · es mynden zolgalatot be
[MargL. 146/21]
erevkevdessel az pagymentomon vonza vala ev magat · vgy hog mendenek kevnyerelnek vala ev raÿta  · az egyhaznak kyvevle kedeg hordoztatyk vala · nemevnemev talÿgan · Mykoron ez soror latta volna
[MargL. 94/15]
Mÿkoron az sororok lattak volna ez zent zvznek ev nagÿ betegseget jgen meg keserevdenek raÿta  · es meg evzeneek mÿnden clastromokban · Ez zentseges zvzhez juve az jdevbelÿ
[MargL. 65/16]
Ez soror kedeg verÿ vala zent margÿt azzont · nagy keserev sÿrassal · kenyerevlven ev raÿta  · Ez dysciplinanak ev vezzevy valanak kevzenseges disciplinanak vezzevÿ · Nemykoron
[MargL. 155/15]
vasaztatvan · kynek okaert nem chak ev baratÿ · de meeg ev zomzedy es <u> kenÿerevlnek vala ev raÿta  · ffogadast tevnek · kerueen zent margÿt azzonnak erdemet es ez elmeyetvl el jdegenÿevlt
[MargL. 167/4]
es · es atyafyaynak · es nagÿ sokassagnak jelen voltara · kÿk mÿnd kenyerevlnek vala ev raÿta  · Jstvan kÿralÿ kedeg mynd ev tellÿes vduaraval evzve kenyerevl vala ez zegen leanÿon
[MargL. 92/16]
Vgÿ hog testnek halatvl meg valvan · menden fele gevtrelmeknek kennyat tevek ev raÿta  · Melÿ gevtrelmek · mÿert valanak az vr istennek zerelmeert · es az ev hazanak ekessegenek
[MargL. 26/18]
nagy zeretettel es alazatossagal tezÿ vala mynd ezeket · vgy hogy myndenek chudalkoznak vala ev raÿta  · sem lattatÿk vala ev lenny kyralnak leÿanÿa · de lattatyk vala lenny valamely vtalatos

Előfordulások száma: 16


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.