Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


155/1 hagÿak mennÿ  · ky menden keppen

ambulare permiserunt. Qui per omnia pristinae rationis et mansuetudinis usu recepto, perfecta gaudente sanitate votum peregrinationis emissum cum eodem curato devotius absolverunt beneficiumque acceptum omnes sunt testificati.

LV 39. c.

155/2 az elebÿ okossaganak zeledsegenek
155/3 zokasat veueen  · tevkelletevs egesseg
155/4 gel evrevueen  · az fogadot zarandok
155/5 sagot be tellÿesseÿtek  · es mÿnd nÿa
155/6 yan byzonsagot tevnek ez chodarol  · :  · )
155/7      
155/8 Az cheleÿ janos byronak felesege

*Uxor Iohannis, iudicis de villa Chele, diocesis Quinqueecclesiarum iuxta Danubium, mente erat alienata ita, ut a pluribus ex his, quae patiebatur et agebat, a daemone possessa putaretur, propter quae et ferro vinculata servabatur. Pro hoc non tantum sui amici, sed et vicini compassione ducti facto voto debito merita sororis virginis Margaretae fideliter implorantes et mentis alienatae plenam recuperationem et corporis perfectam obtinuerunt sanitatem. Sanatamque ad sepulcrum dictae virginis rei factae multis cum testibus venientes incolumem praesentarunt.

*LV 40. c.

155/9 vala ev elmeetevl el jdegenedet  · es
155/10 sokaktvl alehtatÿk vala evrdevn
155/11 gevsnek  · kyert tartatyk vala meg
155/12 <vaz>a vasaztatvan  · kynek okaert
155/13 nem chak ev baratÿ  · de meeg ev
155/14 zomzedy es <u> kenÿerevlnek vala
155/15 ev raÿta  · ffogadast tevnek  · kerueen
155/16 zent margÿt azzonnak erdemet
155/17 es ez elmeyetvl el jdegenÿevlt azzo
155/18 nyallatnak tevkelletevs egesseget
155/19 nÿerenek  · es meg gÿogyvlvaan
155/20 zent margÿt azzonnak koporso
155/21 yahoz hozak  · es ez dologrol sok ta
155/22 nokkal byzonsagot tevnek  · es ez
155/23 azzonyallatot egessegben eleue
155/24 mutatak byzonsagval  · :  · - -
155/25 iħs  · maria  · margaretha
 

14: <u>: a kihúzott betű u, esetleg g kezdete lehet

 

1: ky: a magyarban a névmás a beteg emberre, a latinban a kíséretére vonatkozik – 6: byzonsagot tevnek: a testificor (testis + facio) ige szóelemző fordítása – 21: hozak: a forrást (sanatamque) követve tárggyal megkezdett mondat alkalmas kiegészítése 22: byzonsagot tevnek: a tanúkkal határozóhoz illő kiegészítés

155/8–25: A cselei János bíró feleségének gyógyulástörténetéből a magyar legendában hiányzik a Chele (Csele) helynév közelebbi meghatározása (a pécsi egyházmegye, a Duna mellett). A magyar fordítás rutinosan adja vissza a LV szerkezeteit.

Vö. még Lovas 1916: 327; 1939: 313; továbbá Deák 2005: 438.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.