MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A Patyolat.
Le vetkezett kedvesem
Már feredni készűl
Jer Músam malyd meg lesem
Mijjen ruha nélkűl

De látod é! nem mutatja
Ö e bokroknak kintsemet
Őrzi vékony patyolatja
Győnyőrűségemet

Mint a napnak tekinteti
Mikor a setét felhőkből ki vetkezik
Ki derűl s magát szebben kedvelteti
Ha tsak vékony kődők fedik.

Ugy az ő szépségei
Mellyeket a ruha fedett
Komor fedelei
Kőzzűl ki fényesedett

Es*
És
most tsak eggy világos
Kődből sugározik
Melyből sugára méltoságos
Fennyel játszodozik

Oszolj széjjel kis sejem kőd s tisztulj fel
Ne fogd el napomat kis fellegetske,
Bár téged drága pénzért tanult
Kézzel szővőtt is az Asiai leg szebb Menyetske.*
Utána a lap alján egy őrszó áll: A Német