Konferenciák

Nyelvtechnológia és bioetika
Workshop
2010. szeptember 10.
DE főépület, XII. terem

Program

10.00-10.10 Gaál István, rektorhelyettes, TEK elnök: Megnyitó
10.10-10.15 Kertész András: Bevezető
Üléselnök: Kertész András
10.15-10.35 Rózsa Erzsébet: A személy problematikája bioetikai kontextusban
10.35-10-55 Laczkó Tibor / Rákosi György / Tóth Ágoston: A magyar nyelv korpusz alapú vizsgálata a lexikai-funkcionális grammatika keretében
10.55-11.15 Boda István: A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei
11.15-11.35 Marinecz Kornélia / Pethő Gergely: Mai Magyar Beszélt Nyelvi Adatbázis (kutatócsoport-vezető: Iványi Zsuzsanna)
11.35-11.55 Tóth Valéria: Mai Magyar Digitális Helynévtár
11.55-12.05 Kávészünet
Üléselnök: Laczkó Tibor
12.05-12.25 Hoffmann István: Magyar nyelv- és névtörténeti kutatások
12.25-12.45 Szikszainé Nagy Irma: A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos irányai
12.45-13.05 Gesztelyi Tamás / M. Nagy Ilona: A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és klasszikus kultúra
13.05-13.25 Pápay Kinga: Az ember-gép kommunikáció multimodális adatbázisai: adatok és interpretáció (kutatócsoport-vezető: Hunyadi László)
13.25-13.45 Kertész András: Az integrált nyelvi adatforrásokból származó evidencia feldolgozásának tudomány-módszertani alapjai
13.45-14.30 Ebédszünet
Üléselnök: Bartha Elek
14.30-14.50 Varga Pál: Magyar emlékezethelyek - vitaindító előadás (A kutatócsoport kutatási témája: Az irodalom szerepe a magyar kollektív emlékezet helyeinek kialakításában és működésében)
14.50-15.00 Györkös Attila: Memoria Regum - A középkori magyar királyok emlékei és emlékezete Európában / Magyarország képe a középkori Európában, a magyarság-kép alakulása (kutatócsoport-vezető: Papp Imre)
15.00-15.10 Papp Klára: Kora újkori magyar emlékezeti helyek. Magyar királyok és erdélyi fejedelmek emlékezete, udvar és rendek a 17-18. században
15.10-15.20 Velkey Ferenc: A magyar nemzettudat modernkori emlékezethelyei
15.20-15.30 Imre Mihály: A kora újkori magyarországi mártirológia és szentkultusz identifikációs vonatkozásai, irodalmi-műfaji jellemzői a 16--18. századi Európa konfesszionális rendszerében, szerepük a vallási emlékhelyek értelmezésében
15.30-15.40 Debreczeni Attila: A sajtónyilvánosság feltárása
15.40-15.50 Kávészünet
Üléselnök: Debreczeni Attila
15.50-16.00 Kalmár György: Kulturális földrajz - térszemiotika (kutatócsoport-vezető: Bényei Tamás)
16.00-16.10 Bartha Elek: Emlékezeti helyek a népi kultúrában - a népi kultúra emlékezete
16.10-16.20 Münnich Ákos: A kulturális emlékezet pszichológiai szempontú vizsgálata
16.20-16.30 Szirák Péter: Az emlékezet medialitása, az emlékezethelyek a populáris kultúrában
16.30-16.40 Kávészünet
16.40-17.40 Vita. Vitavezető: Varga Pál