Konferenciák

Az emlékezethely kutatásának módszertani problémái
(Mohács példája)

2011. június 16-17.
DAB Székház
(4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.)
„C” terem

PROGRAM:

Június 16. (csütörtök)
10.30 MEGNYITÓ – Bitskey István, a DAB elnöke

I. Elméleti keretek, történeti kezdetek (Szekcióelnök: Imre Mihály)
10.40-11.20 Keményfi Róbert: Nemzeti táj – nemzeti tér
11.30-11.50 Jeney-Tóth Annamária – Papp Klára – Dáné Veronka: Mohács hatása, jelenléte az erdélyi történetírásban (Szapolyai János és János Zsigmond királysága példáján)
12.00-12.20 Györkös Attila: Mohács és a francia-török szövetség, avagy a „Nyugat árulásának” mítosza
12.30-14.00 EBÉDSZÜNET


II. Idegenek szemében (Szekcióelnök: Györkös Attila)
14.00-14.20 Bárány Attila: Adalékok Mohács emlékezetéhez a Habsburgok államaiban: II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban
14.30-14.50 Bradács Gábor: II. Lajos halála és a török fenyegetés a kortárs cseh és német közvéleményben
15.00-15.20 Dobrovits Mihály: Nekik Mohács kell – A török Mohács-percepció kérdőjelei
15.30-15.50 Jakó Klára: Magyarságkép a 16. század végi-18. század eleji román krónikairodalomban. (Foglalkozik-e Moháccsal s a magyarokkal a 16. század végi-18. század eleji moldvai és havasalföldi krónikairodalom?)
16.00-16.20 KÁVÉSZÜNET


III. Az emlékezethely megszületése (Szekcióelnök: Imre László)
16.20-16.40 Orbán László: „Akkor emlékezzél velem Mohácsra” - Az útbaigazított emlékezet Kazinczynál
16.50-17.10 Brigovácz László: Mohács emlékezethely-szerepe a rendi korszak utolsó évtizedeiben – a 300. évforduló megemlékezéseinek példája
17.20-17.40 S. Varga Pál: „… keressetek alkalmat a hajdanra visszanézhetni…” (Mohács emlékezethellyé válása a 19. század elejének magyar irodalmában)


Június 17. (péntek)

IV. Mohács mővészettörténeti és historiográfiai távlatból (Szekcióelnök: Velkey Ferenc)
09.30-09.50 Veszprémi Nóra: A magyar történeti festészet kezdetei? A mohácsi csata képi ábrázolásai a 18. század végén és a 19. század elején
10.00-10.20 Szendrei Ákos: Mohács-kép a Szilágyi Sándor szerkesztette „millenniumi” Magyar Nemzet Történetében
10.30-10.50 Keserü Katalin: Kultuszképzés a képalkotás eszközeivel a 19. században (Orlai Petrics Soma példáján)
11.00-11.30 KÁVÉSZÜNET
11.30-11.50 Kerepeszki Róbert: Horthy Miklós mohácsi beszéde, 1926
12.00-12.20 Erős Vilmos: A Mohács-vita a hetvenes években
12.30-14.00 EBÉDSZÜNET


V. Mohács más médiumokban (Szekcióelnök: Takács Miklós)
14.00-14.20 Hirsch Tibor: Hosszú és körkörös: Jancsó Miklós víziója Mohácsról, mint állapotról
14.30-14.50 Baltavári Tamás: Informatika a hadtörténet-kutatásban - Játszd újra a mohácsi csatát!
15.00-15.20 Csorba Dávid: Az Angyalok kápolnája mint emlékezethely
15.30-15.50 Kovács Szilvia: Mohács – a történettudomány és a kulturális emlékezet narratívái (Krúdy Gyula királyregényei)
16.00 A KONFERENCIA ZÁRÁSA – Debreczeni Attila, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet igazgatójaMinden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:

a Magyar emlékezethelyek részprojekt kutatócsoportjai
a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete
a DAB Irodalomtudományi Munkabizottsága