Konferenciák

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori
Művelődéstörténeti Műhelyének és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének
interdiszciplináris tanácskozására.

A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai
– történetiség, elbeszélés és identitás –

Debrecen, 2011. február 4. (péntek) 10.00-17.00

Debreceni Egyetem BTK, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet Könyvtára
4028 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, III. em. 303. terem


10.00 Köszöntő: Bitskey István (DE)

I. ülés: A mártíromság antropológiai, teológiai és eszmetörténeti távlatai
Elnök: Bitskey István

10.05-10.40 Nyitó előadás
Tóth Zsombor (BBTE): Kálvinizmus és politikai (ön)reprezentáció a kora újkorban
10.40-11.00 Jakab Attila (EÖKIK): A mártíromság az ókereszténységben. Fogalmi és kutatásmódszertani megfontolások a magyar protestantizmus kora újkori értelmezéséhez
11.00-11.20 Győri L. János (DRKG; Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet): Apológia és mártírium a kora újkori magyar református gondolkodásban (Szőlősi Mihály mártírkatalógusa 1668-ból)
11.20-11.40 Voigt Vilmos (ELTE): Historia Ecclesiae Evangelicae (...) tredecim oppidis Scepusii
11.40-12.00 Vita
12.00-13.15 Ebédszünet

II. ülés: Nemzetközi minták és magyarországi mártírértelmezések
Elnök: Tóth Zsombor (BBTE)

13.15-13.35 Imre Mihály (DE): Hérosz vagy mártír?
13.35-13.55 Ács Pál (MTA ITI): Sztárai Mihály különös mártíromsága - a Cranmerus Tamás című Foxius-parafrázis tükrében
13.55-14.15 P. Vásárhelyi Judit (OSzK): Szenci Molnár Albert meg nem valósult Martyrologium-fordításáról
14.15-14.35 László Anikó (PPKE): Mártírok királysága
14.35-14.55 Vita
14.55-15.15 Kávészünet

III. ülés: Felekezeti kultuszteremtés a 16-18. században
Elnök: Imre Mihály (DE)

15.15-15.35 İze Sándor (PPKE): A mártíromság és katonai hivatástudat a 16. századi Magyarországon
15.35-15.55 Dienes Dénes (SRKTGy; SRTA): Martyres diaboli
15.55-16.15 Némedi Gusztáv (Fehérgyarmat): „Kötelességünk ez vértanú társaink iránt...” Otrokocsi Fóris Ferenc és Kocsi Csergő Bálint hitvédő írásai
16.15-16.35 Fazakas Gergely (DE): Bethlen Kata és a református mártírium mintái a 18. században
16.35-17.00 Vita és zárszóMinden érdeklődőt szeretettel várunk!A konferencia támogatói:
Debreceni Egyetem TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 sz. pályázata; a DE Reformációkutató és
Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhelyének OTKA K 73139 sz. pályázata;
DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet; Debreceni Akadémiai Bizottság