Konferenciák

MEGHÍVÓ
A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és klasszikus kultúra kutatócsoport,
a DE Ókortudományi és Klasszika-filológiai Tanszék
és az Ókortudományi Társaság debreceni tagozata
rendezésében sorra kerülő konferenciára

Időpont és helyszín: 2011. okt. 6-7-én a DE OEC Konferencia Központjában (Kenézy-villa, a Szülészeti Klinikával szemben)


I. Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban

okt. 6. csütörtök

11-12 Köves-Zulauf Tamás: Pontifex és flamen, vates és poeta: római polaritások
Ebédszünet

Elnök: Köves-Zulauf Tamás
13.20-13.55 Szekeres Csilla: Illúzió és valóság: művészetelméletek Rómában
13.55-14.30 Ferenczi Attila: Horatius brundisiumi útja
14.30-15.00 Kozák Dániel: Emlékezet és (ön)reprezentáció. Theseus pajzsának ekphrasisa Statius Thebaisában (12.665-76)
15.00-15.10 kávészünet

Elnök: Ferenczi Attila
15.10-15.40 Darab Ágnes: Ialysos: a hiányzó képleírás
15.40-16.15 Simon Attila: Kővé dermesztő képek (A Gorgó-motívum Lukianos De domójában)
16.15-16.45 Tar Ibolya: Hatott-e a campaniai falfestészet Ovidiusra?
16.45-17.15 Gesztelyi Tamás: Kőbe vésett Aeneis
17.20-18.30 Kerekasztal beszélgetés, témája: Műtárgyleírások Vergiliusnál
18.30-20.00 Fogadás


okt. 7. péntek

Elnök: Tar Ibolya
8.30-9.05 Forisek Péter: Római lovassági fegyverzet Arrianos taktikai értekezésében
9.05-9.30 Tóth Orsolya: Mars Ultor temploma Ovidiusnál
9.30-10.05 Nagyillés János: Lucanus portréi: a szobrászat hatása ez epikában?
10.05-10.40 Gellérfi Gergő: A szobor mint a morális válság ábrázolásának eszköze Iuvenalis szatíráiban
10.40-10.50 Havas László összefoglalója az általa koordinált kutatási témakörök eredményeiről
10.50-11.00 kávészünet


II. A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és az anyanyelv kapcsolata

Elnök: A. Molnár Ferenc
11.00-11.20 M. Nagy Ilona: A Margit-legenda (MargL.) digitális konkordancia-szótára és háttere
11.20-11.40 Boda István Károly: A MargL. digitális szövegfeldolgozásának speciális informatikai kérdései
11.40-12.00 M. Nagy Ilona-Varga Teréz: A MargL. digitális adatbázisának terve
12.00-12.20 Boros Katalin: Mária-elnevezések a Horvát-kódex prédikációiban és példáiban
Vita

Prof. Dr. Gesztelyi Tamás
kutatócsoport vezető és az Ókortudományi
Társaság debreceni tagozatának elnöke