Konferenciák

Politika és emlékezet.
Változó politikai szerepek a polgárosodó
Magyarországon


Tudományos konferencia
a 65 éves Veliky János tiszteletére


2010. november 25–26.
Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza
4032 Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Program

November 25. csütörtök

14.00-14.20 Megnyitó: Bitskey István akadémikus, a Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke
Köszöntő: Bujalos István, a DE Hatvani István Szakkollégium igazgatója
14.20-14.50 Dénes Iván Zoltán: Politikai hisztériák és okaik. Megosztó élmények, megosztott közösségek, 2010–1790
14.50-15.20 Veliky János: Programteremtő változáselméletek az 1848 előtti évtizedben
15.20-15.30 Szünet
15.30-15.50 Müller Rolf: Rejtett helyek – Állambiztonsági képdokumentumok jelentésrétegei
15.50-16.10 Takács Tibor: Kép, szöveg, képzelet: a Biksza-gyilkosság, 1956
16.10-16.30 Krahulcsán Zsolt: Párt/állam/biztonság. A politikai rendőrség pártirányítása 1956–1962
16.30-16.40 Szünet
16.40-17.00 Varga Krisztián: Detektívfelügyelő a politika szolgálatában. Wayand Tibor önvallomása a két világháború közötti politikai rendőrség mőködéséről 1920–1944
17.00-17.20 Püski Levente: Egy radikális legitimista: Pallavicini György politikai tevékenysége a két világháború között
17.20-17.40 Gergely András: Széchenyi emlékeztetni akar, a Kaszinó emlékezik. A Széchenyi serleg és ürítésének évtizedei
Vita

 

November 26. péntek

09.30-09.50 Mazsu János: Etnikai tisztogatás – közelítések
09.50-10.10 Kiss Csilla: „Az eszme dajkája a tudomány.” Gondolatok a magyar politikatudomány kialakulásáról
10.10-10.30 Miru György: Kossuth és Schvarcz. Két magyar demokrata
10.30-10.50 Szendrei Ákos: Polgárosodás mikrotörténeti nézőpontból. Justh Gyula társadalmi szerepkörei
10.50-11.10 Szünet
11.10-11.30 Petró Leonárd: A vármegyei politikai elit a reformkorban – a meghatározás lehetőségei és korlátai
11.30-11.50 Dobszay Tamás: Párhuzamos és kapcsolódó életutak
11.50-12.10 Erdődy Gábor: Horváth Mihály 1848–49-es liberáliskatolikus egyházpolitikai reformelképzelései
12.10-12.30 Velkey Ferenc: Rögzült élmények és politikai konstrukciók Kossuth Széchenyire vonatkozó visszaemlékezéseiben
Vita, a konferencia zárása


A konferencia támogatói és partnerei:

DE Bölcsészettudományi Kar „Magyar emlékezeti helyek” kutatócsoport

DE Bölcsészettudományi Kar „A magyar nemzettudat modernkori emlékezethelyeit kutató” munkacsoport

DAB Történettudományi Munkabizottság

Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Modernkori Magyar Történeti Tanszék

DE TEK Hatvani István Szakkollégium