Konferenciák

MEGHÍVÓ

a DE Történelmi Intézete, a DE Bölcsészettudományi Kar „A magyar nemzettudat modernkori emlékezethelyeit kutató”
munkacsoportja és a DE BTK Historiográfiai Munkacsoportja szervezésében megrendezésre kerülő

Historiográfiai konferenciára.

(Támogatja: DE Történelmi Doktori Program)

2010. november 25.
Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 316. könyvtár
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Program

10.00-10.10 Megnyitó
10.10-10.30 Németh György (tszv. egyetemi tanár, ELTE Történeti Intézet/DE Történelmi Intézet Ókortörténeti Tanszék): A magyarországi felsőktatás ókortörténeti tankönyvei 1949–1989
10.30-10.50 Pók Attila (igazgatóhelyettes, MTA Történettudományi Intézet): Új historiográfiai szintézisek. (Az Oxford History of Historical Writing c. készülő 5 kötetes sorozatról valamint a European Science Foundation nagy historiográfiai projektjéről)
10.50-11.10 Erős Vilmos (egyetemi docens, DE Történelmi Intézet Modernkori Magyar Történeti Tanszék): A történetírás-történet paradigmái
11.10- 11.30 Takács Ádám, (egyetemi adjunktus, ELTE Történeti Intézet Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék): Historiográfia és önreflexió
11.30-12.00 Hozzászólások, vita
12.00-13.30 Ebédszünet
13.30-13.50 Bradács Gábor (egyetemi tanársegéd, DE Történelmi Intézet Egyetemes Történeti Tanszék): Középkori elbeszélő források terjedésének dinamikája és lehetséges modellje a hálózatelmélet alapján
13.50-14.10 Sipos Flórián (egyetemi tanársegéd, DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék): Minták az identitáskészletek konstrukciójára a 14-15. századi Bizánci Birodalomban és latin Rhómaniában
14.10-14.30 Szabadi István (igazgató, Debreceni Református Kollégium Levéltára): Schaeseustól Krauss-ig. (Az erdélyi történetírás a 16-17. században)
14.30-14.50 Lajtai László (doktorandusz, ELTE Történeti Intézet Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék): A nemzeti történelem definiálása a 19. század első felének Magyarországán
14.50-15.00 Kávészünet
15.00-15.20 Gyimesi Pálma (doktorandusz, DE): Szekfű Gyula és Ifjabb Révész Imre kapcsolata
15.20-15.40 Király Sándor (DE): Az ún. „kettős társadalom” koncepciójának helye és szerepe Erdei Ferenc életművében
15.40-16.00 Lévai Csaba (egyetemi docens, DE Történelmi Intézet Egyetemes Történeti Tanszék): Az amerikai forradalom megítélése a magyarországi történetírásban a kommunista hatalomátvételtől napjainkig
16.00-16.20 Lajos Veronika (tudományos segédmunkatárs, DE Néprajzi Intézet): Etnográfia és oral history
16.20-17.00 Hozzászólások, vita