A magyar nemzettudat modernkori „emlékezethelyei” - Velkey Ferenc


Résztvevők

Név Munkahelyi cím E-mail cím
Dr. Velkey Ferenc
egyetemi docens
Dr. Erős Vilmos
Ph.D. egyetemi docens
DE Történelmi Intézet
Dr. Glant Tibor
Ph.D. tanszékvezető egyetemi docens
DE Angol-Amerikai Intézet
Dr. Lévai Csaba
Ph.D. egyetemi docens
DE Történelmi Intézet
Dr. Miru György
C.Sc. egyetemi docens
DE Történelmi Intézet
Dr. Pete László
Ph.D. egyetemi adjunktus
DE Olasz Tanszék
Mathey Éva
tudományos segédmunkatárs
DE Angol-Amerikai Intézet
Dr. Szendrei Ákos
Ph.D.
Brigovácz László
Ph.D. védés előtt álló, már végzett hallgató
Gyimesi Pálma
2. éves PhD hallgató Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
Lisztes Nikolett
MA I. évf. történész
Szabó Gábor
MA II. évf. történész