illÿen

[MargL. 210/1]
Mykoron kedeg ez clastromba attak vala · vala az jdevben keet eztendevs chak · Ez soror stephana illÿen bÿzonsagot tevn zent margÿt azzonnak jmadsagyrol · monda hog egÿ napon <napon> az
[MargL. 137/1]
tevkelletevsseggel · es annak vtanna sokaknak <ev> elevtte ez dologrol byzonsagot tevn ·: · ) Esmeeg illÿen choda tetel oluastatÿk ez zent zvzrevl · Egÿ jdevben az provincialis frater marcellus ·
[MargL. 132/1]
isten fel magaztatnÿ zent margÿt azzont meeg ez velagban elven · Amen · iħs maria Esmeeg illÿen chodalatos dolog oluastatÿk ez zent zvzrevl · Egÿ jdevben husueet napÿan · conpletanak
[MargL. 118/6]
mÿnden gondolatyt meg monda · Es nagÿ istenÿ zeretettel evtet meg inte · hog tovabba illÿen fele gyvlevsegekel az ev zÿveet megne sephetneÿe zaggatnaÿa Es hog lelket megne serteneye ·
[MargL. 60/11]
vala az beteg sororoknak · es ev maga gyakorta etlen kel vala fel az aztaltevl · Annak okaert ez illÿen fele jozagoknak kegessegeert · auagÿ jrgalmassaganak mÿelkevdetÿert · Az ev
[MargL. 116/16]
jgen zeepnek lattatol az zeep ruhakban es meg tanehta zent margÿt azzon az sorort hog touabba illÿen gondolatokban ev jdeyet el nekevlteneÿe hazontalanvl · Ez soror petronÿlla ev magat jgen meg
[MargL. 84/6]
az · hog az jdevbelÿ gonoz kereztÿen vraknak · nag sok gonoz hatalmak adattanak vala · ez illÿen gonoz dolgoknak tetelere · hog ez illÿen gonoz nepeknek mÿatta ne hadnaÿa vronk iħs
[MargL. 84/7]
vraknak · nag sok gonoz hatalmak adattanak vala · ez illÿen gonoz dolgoknak tetelere · hog ez illÿen gonoz nepeknek mÿatta ne hadnaÿa vronk iħs xps ev magat karomlatnÿ · Ezeket kerÿ
[MargL. 19/23]
te nekevd kÿket hallaz · felele az soror · kellemetevssevk azzonyom · de myt haznal ennekem · ha en illÿen nagÿ kenokat nem zenvedhetevk · my keppen ez zent martir zenuedevt Monda zent margÿt azzon ·
[MargL. 118/21]
ne kevteleztetneÿek · nagy zeretettel kere zent margyt azzont ·: ·~ ·: iħs maria Esmeeg illÿen pelda oluastatyk ·: · [V]ala egÿ soror kÿnek vala neue alincha · es vala <y> aikaÿ petevr
[MargL. 182/11]
tolvayok altal · es jgen sok vezedelmes helÿek altal · az ev ellensegÿert · Mÿnd ez illÿen sok vezedelmektevl vgy mond vala ez karoly vitez meg zabadehgÿa vala zent margyt azzon ·

Előfordulások száma: 11


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.