Moldován Béla beszéde

Forrás: Hódoltságban, I. magyar történelmi konferencia az elnyomatás évtizedeiről, szerk. KISS Rezső, Bp., Zrínyi, 1992, 25.
Leírás: Részlet Moldován Béla, az erdélyi KDP szóvivőjének beszédéből, amely a Hódoltságban címmel, az elnyomatás évtizedeiről megrendezett történelmi konferencián hangzott el.
Emlékezés tárgyának kora: 13-17. század
Emlékezés kora: 1992
 Mennyi harc, mennyi küzdelem és mennyi szenvedés következett ezután [1956]! Mikor eltűnik a Bolyai egyetem Kolozsváron, amelyet pont az a Ceausescu szüntetett meg, aki nemsokára Románia diktátorává lesz. Eltűnik az iskolák nagyrésze, bezárják a különböző kulturális intézményeket, még a táncházakat is, és sínylődik a nép és mindegyre fogy, és szomorúan emlékszünk vissza arra az időre, hogy Mátyás király idejében a magyar lakosság egyenlő volt az Angliáéval, és most hová jutottunk? És szomorúan tapasztaljuk azt, hogy már lehet, hogy a kétmilliót sem érjük el Erdélyben, hogy egy exodus alakult ki, és mindenki Nyugatra, vagy legalábbis Magyarország menekszik: elveszítjük ifjainkat, és elveszítjük a jövőnket. Mit csinál Nyugat? teszem fel a kérdést. Hogyan hálálja meg azt, hogy Magyarország mindig a Nyugat védőbástyája volt, bástyája a tatár, bástyája a török, bástyája a kommunizmus ellen. Elfelejtette azt: ha nincs 56, ha nem vérzik a magyar ifjúság, ha nem vérzik a magyar munkásság, akkor nem lehetne beszélni Poznanról, Walesáról sem, és nem lehetne beszélni a kommunizmus eltűnéséről sem.
 Nem könyörögni, és nem koldulni akarunk a Nyugattól, de azt joggal várjuk el, hogy azt az országot, azt a népet, amely annyit szenvedett, és amely megvédte őt nagyon sok keserűségtől és nyomorúságtól, legalább elismerésre méltassa.