Böngészés tanulmányokban

Identitásképletek: fertilitas Pannoniae

A kereszténység védőbástyája

Mohácsot követően világossá válik, hogy Magyarország már csak hatalmas veszteségek árán tudja betölteni a kereszténységet védő bástya szerepét, ezért az európai keresztény államok mielőbbi segítségére van szükség a török megállításához. A panasz hangján megszólaló és segítségért könyörgő, XVI–XVII. századi, magyarországi humanista szerzők latin nyelvű műveiben a Querela Hungariae, a fertilitas Pannoniae és a propugnaculum Christianitatis együttesen, a magyar identitás lényegi elemeiként jelennek meg.*
Imre Mihály, „Magyarország panasza”: A Querela Hungariae toposz a XVI–XVII. század irodalmában, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995, 9.