Böngészés tanulmányokban

Identitásképletek: rebellis nemzet

A kereszténység védőbástyája

A 17. századtól kezdve a magyarság a kereszténység védelme helyett egyre inkább saját népének és szabadságjogainak Habsburgok elleni védelmét tekintette fő feladatának, még azon az áron is, hogy a törökkel kellett szövetséget kötnie. Ezeket a törekvéseket a Habsburg-propaganda a magyarság eredendően lázadó természetével magyarázta. Az európai közvéleményben Magyarország védőbástya szerepe ellentétébe fordult át: a magyarok rebellisek és a kereszténység ellenségei lettek.