XII. Pius pápának az 1949. február 14-ei titkos konzisztóriumon mondott beszéde

Forrás: Salacz Gábor, A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje (1948–1964), München, Görres Gesellschaft, 1988 (Dissertationes Hungaricae ex Historia Ecclesiae, IX), 184.
Leírás: XII. Pius beszédében a magyarság kereszténység védelmében kifejtett eddigi tevékenységét méltatja, és reményét fejezi ki, hogy a kommunizmussal szemben az ország továbbra is be tudja tölteni ezt a küldetését.
Emlékezés tárgyának kora: 13-17. század
Emlékezés kora: 1949
E szorongató helyzet közepette azonban, Tisztelendő Testvérek, nem nélkülöztük az irgalmasság Atyjának (vö. Kor. 1:3) mennyei vigasztalását, s ez enyhítette fájdalmunkat. Ennek egyik forrása a magyar katolikusok szilárd hite, akik a legviszontagságosabb helyzetükben is megtesznek minden lehetőt ősi vallásuk védelmére és megújítják elődeik hajdani kemény kitartását; továbbá az a szilárd, atyai lelkünkben melengetett bizalmunk, hogy Magyarország püspökei mindenkor tökéletes egyetértéssel és ügybuzgalommal törekszenek majd megvédeni az egyház szabadságát, teljes erővel megszilárdítani a keresztények egységét, és fönntartani bennük azt a reményt, amelyet, mivel az égből származik és isteni kegyelem táplálja, ez életnek sem sanyarúságai, sem igazságtalanságai nem képesek kioltani vagy meggyöngíteni.