Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata

Forrás: Janus Pannonius válogatott versei, szerk. Gerézdi Rabán és Kálnoky László, Bp., Szépirodalmi, 1953, 63.
Leírás: Janus Pannonius versben állított emléket a törökverő hősnek, Hunyadi Jánosnak.
Emlékezés tárgyának kora: 13-17. század
Emlékezés kora: 1456
Pannoniánk védője, török hadak ostora, János,
Itt nyugszik, ha a föld rejti el őt csakugyan;
Ám, hogy Belgrádnál letiporta, legyőzte az ellent,
Síron is áttört ő, élve, a csillagokig..
Büszke babért, diadalt a vezérek már sokan értek
Nagy Capitoliumon; égbe csak ő maga szállt..